(+31) 030- 227 3377 info@aaim.nl

Governance Culture Scan door Aaim & ACS

Aaim en ACS hebben de handen ineengeslagen om de governance cultuur binnen organisaties de aandacht te geven die het verdient. Een logische combinatie, want ACS is al jaren een partner in Audit & Assurance, en Aaim is het onderzoeks- en ontwikkelingsbureau op het gebied van organisatiecultuur. Met behulp van de door ACS en Aaim ontwikkelde methode, zijn wij in staat de governance cultuur binnen uw organisatie in kaart te brengen op een  efficiënte en betekenisvolle manier.

Als bestuurder, CEO, auditor, riskmanager  of leidinggevende bent u altijd bezig met governance. Er is van alles ingericht om zekerheid te verkrijgen dat de “zaken” beheerst verlopen. Denk maar aan gedragscodes, risicomanagementsystemen, audits, IT-security etc. Daarnaast beschikken veel organisaties over Assurance rapportages en In Control Statements, waarvoor binnen de processen uitvoerig wordt getest of deze beheerst verlopen.

Vergeet de cultuur niet!

Uiteraard is dit allemaal nodig. Maar een belangrijk aspect van de governance binnen een organisatie wordt hierin niet meegenomen; de cultuur. Waarom daar aandacht aan besteden? Allereerst zien we dat de governance cultuur een steeds belangrijker aandachtspunt wordt voor zowel DNB, de AFM als ook voor externe auditors. Maar nog veel belangrijker is dat het, vooral de governancecultuur is die borgt dat een organisatie beheerst haar dienstverlening uitvoert. De basale gedachte…

Je kunt nog zulke mooie tools, structuren, systemen en processen hebben, als een gezonde governancecultuur ontbreekt, ontstaat nooit een goed beheerste organisatie.

Uiteraard wilt u weten wat het onderzoeken van uw governancecultuur u oplevert en welke varianten wij hebben ontwikkeld voor uw organisatie. Uiteraard kijken wij samen met u altijd wat past en blijft het doen van goed onderzoek maatwerk, maar we geven wel alvast een bondig overzicht:

Wat levert het op?

  • Inzicht in de governancecultuur binnen uw organisatie, inclusief een analyse van waar het goed gaat en waar niet.
  • Een waardering van de governancecultuur, die u ook kunt presenteren aan uw klanten of opdrachtgevers. 
  • Bewustzijn bij medewerkers. De uitkomsten tonen per afdeling of business unit aan waar medewerkers vinden dat zij beheerst werken en waar niet.
  • Een plan voor het doorvoeren van (verdere) verbeteringen.
  • Wanneer u dit onderzoek periodiek uitvoert, is het mogelijk om de ontwikkeling van de governancecultuur te volgen door de jaren heen.
  • Een aanvulling op uw assurance rapportages, zoals ISAE 3402, waarmee u aantoont dat, naast de beheersing van uw processen, ook de beheersingscultuur op orde is.

Verschillende varianten

  • Quickscan: Een online vragenlijst voor de hele organisatie of een deel daarvan. Hiermee krijgt u snel een bondig inzicht in de governancecultuur en kunt u zelf met de resultaten aan de slag en deze aan klanten en opdrachtgevers voorleggen.
  • Full scan: De Quickscan wordt aangevuld met interviews, zodat u nog meer inzicht krijgt en betekenis kunt geven aan de uitkomsten. U krijgt hiermee inzicht in de gehele context waarbinnen de governancecultuur zich afspeelt. Tevens krijgt u een onafhankelijke waardering die u kunt overleggen aan klanten en opdrachtgevers.
  • Governance Improvement Plan: Naast het uitvoeren van het onderzoek, zetten wij onze kennis en ervaring in om samen met u te komen tot het doorvoeren van verbeteringen. Indien gewenst blijven wij langere tijd verbonden om de gewenste veranderingen ook daadwerkelijk te realiseren.

Uiteraard is het belangrijk om u op maat te kunnen bedienen. Wij gaan dan ook graag het gesprek aan om te kijken wat tot de mogelijkheden behoort. Neemt u contact op (info@aaim.nl)? Dan komen wij graag (online) langs om uw behoeften af te stemmen.

ONS BLOG

Ringmaster of The Shitshow

Ringmaster of The Shitshow

Ringmaster of the Shitshow - Turning Chaos into Culture - We snappen het, je glas moet altijd halfvol zijn. Als leidinggevende moet je positief zijn en altijd de blik op de...

Lees meer

onze klanten

Wij hebben met trots gewerkt voor o.a.:

Aaim B.V.

KvK nr. 56880383

Bel ons gerust,

behalve om ons iets 

aan te smeren.

Wij hebben alles al.

tel: 030 - 22 733 77

Je zoekt een baan,

hebt een vraag, of je

wilt gewoon iets kwijt?

Schrijf het van je af. 

e-mail: info@aaim.nl