(+31) 030- 227 3377 info@aaim.nl

Advies zonder adviseur

9 mrt 20 | 0 Reacties

Adviseur op afstand? 

Soms wil je wel advies, maar geen zichtbare adviseur binnen je organisatie. Wij helpen leiders en managers om zelf veranderingen succesvol door te voeren, zonder dat wij zichtbaar zijn.

(On)Dankbaar beroep   

Adviseur zijn is een dankbaar beroep! Vaak wordt je met open armen ontvangen door de groepen waar je voor staat. Je bent vaak de eerste adviseur die de groep voor zich ziet en men heeft een rotsvast vertrouwen in jouw kunnen en de positieve afloop van het traject….      

Was het maar zo…Vaak levert alleen al het woord adviseur of het dragen van een jasje vlekken in de nek op bij mensen. Je moet vaak door een (on)gezonde laag weerstand heen en bewijzen dat je toegevoegde waarde hebt. Dit blijft een bijzonder fenomeen. Directie of leidinggevenden signaleren een probleem en zoeken hulp. Ook de werkvloer ziet vrijwel altijd de noodzaak tot veranderen. Waarom is er dan toch zoveel weerstand tegen de de komst van een adviseur?

Advies is geen probleem, de adviseur wel 

 Kortom, het is vrijwel altijd duidelijk dat er een probleem is en dat hulp gewenst is. Het lijkt een gespreid bedje voor een adviseur om binnen te stappen. Toch bestaat er een gezonde aversie tegen adviseurs. We kunnen dus wel stellen dat dit met de rol van de adviseur te maken heeft, niet met het gebrek aan een hulpvraag.    

Waar deze aversie precies vandaan komt, verschilt: men vindt adviseurs te duur, het is de zoveelste verandering, de adviseur vertelt niets nieuws etc. Soms komt het door het type project. Wij merken vaak dat het te maken heeft met de rol die de adviseur heeft. Veel mensen snappen de hulp van een externe blik in een onderzoek of diagnosefase. Adviseurs geven in deze fase bruikbare inzichten en doorbreken vaak taboes die al langere tijd bestaan binnen een organisatie. Externe ogen dwingen en dat is prettig.  

Maar vaak volgt na de diagnose- een implementatiefase. Deze fase duurt lang en adviseurs gaan op de werkvloer met mensen en teams aan de slag. Eerlijk is eerlijk, vaak zijn adviseurs voor deze fase, met veel kleine stappen, ook wat aan de dure kant. Daarbij bestaat ook de indruk dat men het ook wel zelf, onder begeleiding van een interne leidinggevende , kan doen. En dat vinden wij eigen lijk ook! Wij geloven dat leidinggevenden, eventueel met begeleiding, en hun medewerkers zelf verantwoordelijk moeten zijn voor gewenste veranderingen. Kortom, leg de verantwoordelijkheid en vrijheid om te veranderen daar waar die hoort.   

Advies zonder adviseur door Aaim  

Daarom werken wij met een advies zonder adviseur. Verborgen advies. Alle variabelen blijven hetzelfde behalve 1: we komen niet op de werkvloer! Je krijgt onze kennis , coaching, advies en “tools”. We spreken alle stappen met je door. We maken presentaties, ontwerpen goede werkvormen en bereiden je voor op het verloop van een workshop of gesprek. Net als altijd. Alleen voer je als leidinggevende uiteindelijk zelf het gesprek of begeleid je de workshop, niet wij.  

Dit heeft veel voordelen. Belangrijkste voordeel is uiteraard dat er geen perceptie meer is van externe hulp. De werkvloer voelt daadkracht en eigenaarschap van leidinggevenden of directie. Het gevoel het zelf te kunnen doen zorgt bij iedereen voor trots en proactief gedrag. Daarbij zijn de kosten van dit soort type trajecten lager dan van traditionele trajecten en worden wij als adviseur gebruikt waar we echt waarde toevoegen.   

Dit kan niet overal en is niet de ideale opzet voor alle trajecten. Soms is de dwingende externe blik en aanwezigheid nodig.  Maar bij klanten waar het past, werkt het veel beter dan de traditionele adviseurs werkvorm! Dit kan zijn omdat er behoefte is aan duidelijke koers en richting, deze kan nooit van extern komen natuurlijk. Of er is simpelweg al veel bereikt met een externe adviseur en het is een mooi moment om zelf het stokje over te nemen zonder de samenwerking te beëindigen.

Meer weten over onze aanpak? Neem vooral contact op via info@aaim.nl. We zijn gek op koffie en meedenken over lastige vraagstukken rondom de organisatiecultuur.   

meer BLOGs

Ga binair mailen!

Ga binair mailen!

Binair Mailen: Een Efficiënte Benadering om Probleemoplossing te Stimuleren Het is voor bijna iedereen een bekende frustratie, een overvolle mailbox. De hele dag door komen er...

Lees meer

Aaim B.V.

KvK nr. 56880383

Bel ons gerust,

behalve om ons iets 

aan te smeren.

Wij hebben alles al.

tel: 030 - 22 733 77

Je zoekt een baan,

hebt een vraag, of je

wilt gewoon iets kwijt?

Schrijf het van je af. 

e-mail: info@aaim.nl