(+31) 030- 227 3377 info@aaim.nl
Kwantificering in het onderwijs: Laat de cijfers spreken?!

Kwantificering in het onderwijs: Laat de cijfers spreken?!

Kwantificering in het onderwijs: Laat de cijfers spreken?!

Hoe de kwantificering in het onderwijs ten koste gaat van de kwaliteit…

In elke laag van het onderwijs ligt de nadruk op cijfermatige benadering en slagingspercentages. Met veel regeldruk voor docenten tot gevolg. Maar… door kwantitatieve sturing ontstaat kwantitatief gedrag. Is het behalen van een goed cijfer het doel van ons onderwijssysteem? Wordt de kwaliteit van het onderwijs hierdoor eigenlijk wel op een voetstuk geplaatst? Nee! Een andere sturingsstructuur is nodig! In deze blog leggen we uit waarom.

Wat bepaalt of een leerling goed of slecht presteert? Een cijfer. Wat bepaalt of een leerling blijft zitten? Een cijfer. En iedere docent zal deze vraag herkennen: ‘Is dit voor een cijfer?’ Het zijn niet de leerlingen die zeggen dat een cijfer het hoogste doel is. De onderwijssector houdt dit zelf in stand.

Wat zijn de KPI’s van een onderwijsorganisatie?

Wanneer een onderwijsorganisatie stuurt op cijfers en aantallen lesuren, gaan ook leerlingen zich kwantitatief gedragen. Een leerling optimaliseert zich aan de hand van het sturingsinstrument, de kritieke prestatie-indicator (KPI). Docenten bereiden op hun beurt de leerlingen zodanig voor dat ze de toets goed maken. Maar is ‘de toets goed maken’ wel het doel van het onderwijs? Of is het zo dat we leerlingen kennis moeten meegeven die ze de rest van hun leven onthouden?

Het gevolg van meten op kwantiteit in plaat van op kwaliteit

We meten dus met cijfers, (veel) lesuren en niet op wat een leerling daadwerkelijk leert. Kwantiteit boven kwaliteit dus. En die kwantificering zit nog dieper binnen het onderwijs geworteld, want als docent word je beloond als je leerlingen niet blijven zitten. Dit terwijl je jezelf kunt afvragen hoeveel invloed je daar als docent nu daadwerkelijk op hebt? En: is het onderwijs goed als er niemand blijft zitten? Of leggen we dan de lat steeds een stukje lager? Door op deze kwantitatieve maatstaven te sturen, gaat de kwaliteit uiteindelijk achteruit.

De gewenste onderwijscultuur

Door de huidige sturingsstructuur en kwantificering in het onderwijs neemt de druk op docenten toe. Niet handig nu we al zo’n groot tekort aan leerkrachten hebben… Daarnaast blijft er weinig ruimte over om als onderwijsinstelling je eigen cultuur en identiteit te vormen. Bovendien wordt door deze aanpak de autonomie van docenten zelf teniet gedaan. Je hebt als docent namelijk een verplicht aantal uren te doceren, een verplicht aantal toetsen af te nemen en dan is er nog de prikkel om de cijfers zo hoog mogelijk uit te laten vallen.

Sturingsstructuur in het onderwijs

Kun je de kwantificering in het onderwijs ook ombuigen naar het sturen op kwaliteit? Jazeker! Als je maar een duidelijk doel voor ogen hebt. Dit kan ook in het onderwijs. Als je gaat sturen op kwaliteit, zet je het eigen initiatief, de motivatie van mensen op nummer één.

Geef leerlingen en docenten de ruimte om zelf na te denken over hoe de kwaliteit van het onderwijs beter zou kunnen worden. Geef bewegingsvrijheid en moedig aan om bijvoorbeeld bepaalde leerlingen meer of minder aandacht te geven. Weg met de sleur en de eenheidsworst! Dan zul je zien dat creativiteit en kwaliteit de boventoon gaan voeren.

Waar Aaim jouw onderwijsinstelling mee kan helpen

Ben jij werkzaam binnen het onderwijs en erger je je ook aan de kwalen van de kwantificering? Wij helpen je graag met het anders inrichten van de structuren. Zodat niet alleen de kwaliteit van het onderwijs weer op nummer één staat, maar jouw docenten en leerlingen dat ook zo voelen!

Een bijkomend voordeel: waarschijnlijk maken we dan ook meer mensen enthousiast om voor het onderwijs te kiezen en vermindert de uitstroom van docenten! Ben je benieuwd naar onze aanpak? Neem dan contact met ons op!

meer BLOGs

Minder werkdruk in het onderwijs

Minder werkdruk in het onderwijs

Minder werkdruk in het onderwijs en andere oplossingen! Welkom bij Aaim, het adviesbureau gespecialiseerd in het verbeteren van organisatiecultuur in het onderwijs. Wij begrijpen...

Lees meer
Duidelijk Leiderschap is cruciaal

Duidelijk Leiderschap is cruciaal

Duidelijk leiderschap als voorwaarde Over leiderschapsstijlen wordt enorm veel gezegd en geschreven. Moet je nu een transactionele, transformationele of spirituele leider zijn?...

Lees meer

Aaim B.V.

KvK nr. 56880383

Bel ons gerust,

behalve om ons iets 

aan te smeren.

Wij hebben alles al.

tel: 030 - 22 733 77

Je zoekt een baan,

hebt een vraag, of je

wilt gewoon iets kwijt?

Schrijf het van je af. 

e-mail: info@aaim.nl

Minder werkdruk in het onderwijs

Minder werkdruk in het onderwijs

Minder werkdruk in het onderwijs

Minder werkdruk in het onderwijs en andere oplossingen!

Welkom bij Aaim, het adviesbureau gespecialiseerd in het verbeteren van organisatiecultuur in het onderwijs. Wij begrijpen dat er binnen het onderwijs een aantal uitdagende problemen spelen, zoals een krappe arbeidsmarkt, een te hoge werkdruk en moeite om innovatief te blijven door de grote regeldruk. Wij zijn van mening dat een sterke organisatiecultuur een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van deze problemen. We leggen graag uit hoe wij onderwijsinstellingen helpen bij het investeren in een sterke organisatiecultuur.

Krapte op de arbeidsmarkt:

Investeer in organisatiecultuur Een sterke cultuur is voor werknemers binnen het onderwijs net zo belangrijk als salaris. Als onderwijsinstellingen mensen willen aantrekken en behouden, moeten zij daarom investeren in een aantrekkelijke organisatiecultuur. Bij Aaim helpen wij organisaties om een aantrekkelijke werkgever te worden. Dit doen we door het uitvoeren van een cultuurscan en op basis daarvan een actieplan op te stellen. Ons actieplan richt zich op zaken zoals betere communicatie, feedback en transparantie binnen de organisatie. Wij geloven dat dit leidt tot meer betrokkenheid, motivatie en een hogere tevredenheid onder medewerkers.

Hoge werkdruk:

De werkdruk binnen het onderwijs is hoog en dit leidt tot hoge stress en veel burnouts. Om dit te voorkomen is vaak een wat bredere cultuurverandering nodig. Bij Aaim hebben we ervaring met het implementeren van een cultuurverandering binnen organisaties. Wij gaan graag het gesprek aan met leidinggevenden, medewerkers en andere belanghebbenden om de huidige cultuur in kaart te brengen en te kijken wat er veranderd moet worden. Onze aanpak richt zich op het verbeteren van de werk-privébalans, het verminderen van regeldruk en het bevorderen van een open en transparante communicatie.

Gebrek aan innovatie:

Ondanks alle denktanks, praatgroepjes en mooie methodes, zien wij vaak op de werkvloer dat mensen geen ruimte hebben voor nieuwe ideeën. Om dit te veranderen, wordt ander leiderschap gevraagd. Bij Aaim hebben wij een leiderschapsprogramma ontwikkeld specifiek gericht op het onderwijs. Dit programma richt zich op het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten, het stimuleren van creativiteit en het bevorderen van innovatie. Wij geloven dat sterk leiderschap een belangrijke bijdrage kan leveren aan een cultuur waarin innovatie gestimuleerd en gevierd wordt.

Bij Aaim hebben we al veel onderwijsinstellingen geholpen bij het verbeteren van hun organisatiecultuur. Voor wie wij onder andere hebben gewerkt? Meerdere universiteiten, scholengemeenschappen, HBO-instellingen, MBO scholen, middelbare- en basisscholen. Meer weten over hoe wij zorgen voor minder werkdruk in het onderwijs en andere veelvoorkomende problemen? Je weet ons te vinden!

meer BLOGs

Minder werkdruk in het onderwijs

Minder werkdruk in het onderwijs

Minder werkdruk in het onderwijs en andere oplossingen! Welkom bij Aaim, het adviesbureau gespecialiseerd in het verbeteren van organisatiecultuur in het onderwijs. Wij begrijpen...

Lees meer
Duidelijk Leiderschap is cruciaal

Duidelijk Leiderschap is cruciaal

Duidelijk leiderschap als voorwaarde Over leiderschapsstijlen wordt enorm veel gezegd en geschreven. Moet je nu een transactionele, transformationele of spirituele leider zijn?...

Lees meer

Aaim B.V.

KvK nr. 56880383

Bel ons gerust,

behalve om ons iets 

aan te smeren.

Wij hebben alles al.

tel: 030 - 22 733 77

Je zoekt een baan,

hebt een vraag, of je

wilt gewoon iets kwijt?

Schrijf het van je af. 

e-mail: info@aaim.nl

Duidelijk Leiderschap is cruciaal

Duidelijk Leiderschap is cruciaal

Duidelijk Leiderschap is cruciaal

Duidelijk leiderschap als voorwaarde

Over leiderschapsstijlen wordt enorm veel gezegd en geschreven. Moet je nu een transactionele, transformationele of spirituele leider zijn? Ons antwoord? Al die labels maken niet zoveel uit! Je kunt leiderschap invullen zoals je wilt. Maar één aspect mag nooit ontbreken in leiderschap: DUIDELIJKHEID.

Veel manieren om te leiden

Er zijn veel verschillende manieren om een goede leider te zijn. Sommige leiders zijn warm en empathisch, terwijl anderen direct en autoritair zijn. Beide stijlen kunnen werken en hebben een plaats in de wereld van leiderschap.

Een warme en empathische leider is iemand die zich bewust is van de gevoelens van zijn of haar teamleden en die een zorgzame en ondersteunende omgeving creëert. Deze leiders kunnen luisteren naar hun teamleden en zijn bereid om hen te helpen bij persoonlijke uitdagingen. Ze zijn over het algemeen meer open voor feedback en streven naar consensus en samenwerking.

Aan de andere kant zijn er leiders die direct en autoritair zijn. Deze leiders kunnen op een meer assertieve en controlerende manier optreden en streven ernaar om snel en doeltreffend beslissingen te nemen. Ze hebben over het algemeen een duidelijke visie en weten hoe ze die moeten communiceren aan hun teamleden.

Duidelijkheid is niet optioneel!

Het belangrijkste kenmerk van een goede leider is echter niet de stijl. Hierin is veel mogelijk. Maar waar kun je niet in kiezen? Duidelijkheid! Je moét als leider duidelijk zijn. Ben je niet duidelijk genoeg? Dan wordt je nooit een goede leider.

Als een leider niet duidelijk is, kan dit leiden tot verwarring en onzekerheid bij collega’s of teamleden. Wanneer mensen niet weten wat er van hen wordt verwacht, kunnen ze hun werk niet goed doen. Ze worden minder productief en leveren slechtere resultaten. Ook kan het leiden tot frustratie en demotivatie bij teamleden, omdat ze niet weten waar ze aan toe zijn en wat ze moeten doen om succesvol te zijn.

Kortom, er zijn veel verschillende manieren om een goede leider te zijn. Maar wees duidelijk in wat je naartoe wilt, waar je voor staat en wat je van mensen verwacht. Dit kan op een warme of empatische manier, dat maakt niet uit, als je maar duidelijk leiderschap vertoont!

Meer weten? 

Wij hebben een incompany leiderschapsprogramma ontwikkeld voor leiders. Naast duidelijk leiderschap, besteden we ook aandacht aan het vormgeven van de gewenste cultuur en hoe je hiernaar toe kunt groeien. Interessant? Je weet ons te vinden!

meer BLOGs

Minder werkdruk in het onderwijs

Minder werkdruk in het onderwijs

Minder werkdruk in het onderwijs en andere oplossingen! Welkom bij Aaim, het adviesbureau gespecialiseerd in het verbeteren van organisatiecultuur in het onderwijs. Wij begrijpen...

Lees meer
Duidelijk Leiderschap is cruciaal

Duidelijk Leiderschap is cruciaal

Duidelijk leiderschap als voorwaarde Over leiderschapsstijlen wordt enorm veel gezegd en geschreven. Moet je nu een transactionele, transformationele of spirituele leider zijn?...

Lees meer

Aaim B.V.

KvK nr. 56880383

Bel ons gerust,

behalve om ons iets 

aan te smeren.

Wij hebben alles al.

tel: 030 - 22 733 77

Je zoekt een baan,

hebt een vraag, of je

wilt gewoon iets kwijt?

Schrijf het van je af. 

e-mail: info@aaim.nl

Narcistisch leiderschap, vloek of zegen?

Narcistisch leiderschap, vloek of zegen?

Narcistisch leiderschap, vloek of zegen?

Narcistisch Leiderschap | Vloek of zegen?

Er wordt veel gevloekt op narcistisch leiderschap, maar is dit altijd terecht? Tijd om eens te kijken wat de voor- en nadelen zijn. Narcistische mensen. Ze komen overal voor, in verschillende vormen en maten. Het kan vervelende vormen aannemen, zoals die vage kennis die iedere keer weer uitgebreid verteld wat hij het afgelopen half jaar heeft bereikt wanneer je hem tegenkomt, of misschien een lid van de schoonfamilie die zich ieder jaar weer onuitstaanbaar dominant gedraagt en net alles even beter weet en kan. Maar het kan ook positief zijn. Die nieuwe collega die gemakkelijk contact legt en leuke, creatieve ideeën heeft die hij of zij met veel vertrouwen kan verkopen. Narcistisch Leiderschap heeft twee kanten.

Voor en nadelen

Narcisten zijn over het algemeen erg goed in het maken van een eerste indruk. Ze zijn extravert en lekker spontaan. Door hun zelfverzekerdheid ontstaat gemakkelijk een gesprek en de spanning is er snel vanaf. Ze maken al snel een grap of vertellen een bijna ongeloofwaardig verhaal over wat hun die ochtend is overkomen. In de beginfase is het gemakkelijk een band op te bouwen, en zijn de onderlinge relaties vaak goed. Na verloop van tijd kan echter de keerzijde naar voren komen. De relaties gaan niet of nauwelijks de diepte in. Er ontbreekt oprechte interesse in de ander en aan het einde van de streep wordt er vaak gehandeld vanuit eigenbelang.

Waarom narcisten vaak leiders worden

De goede eerste indruk, samen met het dominante karakter, zorgen ervoor dat ze snel een rol als leider op zich nemen en ook toebedeeld krijgen van anderen. Niet alleen in willekeurige groepen, maar ook binnen de hiërarchische lagen in organisaties. Extraversie, zelfvertrouwen en dominantie. Het lijken geschikte eigenschappen voor een goede leider. Dat zijn ze ook! Daarom worden zij sneller gekozen om een leidinggevende functie te vervullen. De vraag is alleen of dit de juiste beslissing is. Zorg er in ieder geval voor dat het narcistisch leiderschap zich beperkt tot een paar personen… anders gaat het vaak goed mis. 

Minder open cultuur

Als leidinggevende heb je een belangrijke rol in het bepalen van de cultuur binnen een bedrijf. Narcistische leiders zorgen over het algemeen voor een cultuur die minder open is, waar het meer individueel is en er minder wordt samengewerkt. Ze creëren vaak een omgeving waar de norm is de leider te volgen en eigen ideeën te onderdrukken. Het geven van feedback is als gevolg hiervan ook minder gebruikelijk. Een narcistische leider creëert deze omgeving, omdat het voor hem of haar erg lastig is om met tegenspraak of andere meningen om te gaan. Zij weten namelijk wat het beste is, dus naar hun zal er ook geluisterd worden!

De feedback, creatieve ideeën en nieuwe inzichten van de werknemers zijn alleen een belangrijke factor in het succes van een organisatie. Narcistische leiders zullen hierdoor goede input missen en niet de maximale prestaties behalen. Daarnaast kan het feit dat ze minder oog voor de werknemers hebben van invloed zijn op de tevredenheid onder werknemers. Dit kan erg negatieve gevolgen hebben. Mensen raken minder betrokken, zijn minder gemotiveerd en enthousiast, melden zich vaker ziek en gaan sneller op zoek naar een andere baan. En geef ze is ongelijk, weggaan bij een baas die toch niet naar ze luistert.

Richting tijdens crisis

Aan de andere kant, zijn het zelfvertrouwen, de dominantie en het extraverte eigenschappen die wel erg goed bruikbaar zijn voor een leider. In tijden van crisis of onduidelijkheid waar de meesten onzeker en onrustig worden, geven zij richting en zekerheid. Ze begrijpen het belang van een visie en kunnen deze heel goed overbrengen op anderen. Hun charisma en manier van spreken zorgen ervoor dat mensen hun graag volgen. Ze zijn daadkrachtig en hebben een focus voor de big picture. Constant irritant meekijken over de schouder en micro managen zullen ze minder snel doen. Ze staan ergens voor en houden voet bij stuk. Je weet wat je aan ze hebt. Daarnaast beschikken ze ook over de sociale skills om goede interactie te hebben met anderen, een heel belangrijk aspect in het geven van leiding.

Ieder voordeel heeft zijn nadeel

Aan de ene kant zorgt narcistisch leiderschap persoonlijkheid ervoor dat deze leiders over kwaliteiten beschikken die belangrijk zijn bij het leidinggeven, aan de andere kant creëren zij met name op de lange termijn een omgeving waar de werknemers niet tot uiting komen of tevreden zijn. Daarom is het belangrijk om de organisatie zo in te richten dat feedback wel degelijk wordt gegeven. Structurele aanpassingen kunnen ervoor zorgen dat dit gewaarborgd blijft. Spreek leidinggevenden erop aan en maak ze ervan bewust. Zeg misschien niet direct dat je ze een narcist vindt, maar geef aan hoe specifiek gedrag overkomt op anderen en benadruk het belang van feedback vanuit werknemers.

Kortom…

Door ervoor te zorgen dat de goede kwaliteiten benut worden, en de mindere punten zoveel mogelijk worden vermeden en verminderd, hoeft het zo slecht nog niet te zijn als de leider zichzelf een tikkeltje te goed vindt. 

Meer weten over leiderschap en hoe wij zorgen voor een goede ballans in jullie organisatie? Neem contact met ons op! 

meer BLOGs

Minder werkdruk in het onderwijs

Minder werkdruk in het onderwijs

Minder werkdruk in het onderwijs en andere oplossingen! Welkom bij Aaim, het adviesbureau gespecialiseerd in het verbeteren van organisatiecultuur in het onderwijs. Wij begrijpen...

Lees meer
Duidelijk Leiderschap is cruciaal

Duidelijk Leiderschap is cruciaal

Duidelijk leiderschap als voorwaarde Over leiderschapsstijlen wordt enorm veel gezegd en geschreven. Moet je nu een transactionele, transformationele of spirituele leider zijn?...

Lees meer

Aaim B.V.

KvK nr. 56880383

Bel ons gerust,

behalve om ons iets 

aan te smeren.

Wij hebben alles al.

tel: 030 - 22 733 77

Je zoekt een baan,

hebt een vraag, of je

wilt gewoon iets kwijt?

Schrijf het van je af. 

e-mail: info@aaim.nl

De Kunnen Willen Paradox

De Kunnen Willen Paradox

De Kunnen Willen Paradox

DE KUNNEN WILLEN PARADOX

Je mag mensen niet in hokjes duwen, maar stiekem doen we het allemaal en vaak is het nog nuttig ook. Wij willen jullie graag een simpele methode geven, met wat hersenspinsels daarachter om het inschatten van medewerkers eenvoudig te maken. De gedachte achter deze methode? De kunnen willen paradox. 

Zeker als het gaat om organisatiecultuur, werkt het goed om met een aantal vuistregels te werken. Ondanks dat die vuistregels of principes nooit 100% “geldig” zijn, zien we dat ze wel leiden tot het snel en langdurig verbeteren of versterken van een cultuur.

Kunnen & Willen

Als het op het beoordelen van medewerkers aankomt, delen wij ze in op de assen kunnen en willen. Niet heel sexy, maar zo ontstond al snel de kunnen-willen matrix. Een simpel model met vier kwadranten.

Kunnen Willen Paradox Aaim

4 categorieën medewerkers

Kijken we naar de hele populatie medewerkers, dan kunnen we die indelen in vier groepen. Elke groep vraagt om een andere benadering en soms simpelweg om duidelijke keuzes. De belangrijkste les? Willen is belangrijker dan kunnen!

  • Kunnen niet en willen niet: Laten we eerlijk zijn, deze groep is binnen iedere organisatie aanwezig. Het probleem is dat we vaak wel klagen over deze mensen, maar er weinig aan doen. Zo modderen ze voort en zijn ze vaak zelf ook niet heel gelukkig. Ons advies, ga met deze groep het gesprek aan en begeleid ze van werk naar werk. Hoe langer ze blijven zitten, hoe meer (negatieve) aandacht ze vragen en hoe giftiger hun invloed is op de resultaten en cultuur van een organisatie.
  • Kunnen wel en willen ook nog eens: Dit zijn de diamanten binnen je organisatie! Koester ze, laat ze zich ontwikkelen en geef ze een podium. Let er vooral op dat deze mensen zich niet gaan vervelen of dat je ze te veel beknot. Het risico ligt namelijk op de loer dat ze overgaan naar de groep die het wel kan maar niet meer wil.
  • Kunnen wel, maar willen niet: Dit is de lastigste groep medewerkers om mee om te gaan. Ze zijn vaak best goed in hun werk, hebben ervaring en zijn bepalend voor hoe het er in de organisatie aan toe gaat. Tegelijkertijd zijn ze vaak wars van verandering en zorgen ze voor veel weerstand. Van nature gaan we proberen deze mensen te overtuigen, waar erg veel energie in gaat zitten. Energie die we niet vervolgens niet aan de andere medewerkers besteden. Als we ze al meekrijgen, na een rondje lekker polderen, dan zullen zij een volgende keer weer hetzelfde gedrag vertonen. Het wordt tenslotte beloond met een behoorlijke dosis aandacht. Het gevolg voor iedere voorgenomen verandering… het voelt als sleuren door de modder om iets gedaan te krijgen. Ons advies, richt je vooral op de andere groepen medewerkers, vooral op de mensen die wel willen. Beloon juist die groepen, dan zal deze groep zien dat positief bijdragen aan verandering wordt beloond en zullen zij zich hier vanzelf meer voor in gaan zetten.
  • Willen wel, maar kunnen het (nog) niet: Deze groep wordt vaak onderschat, terwijl het de toekomst is van elke succesvolle organisatie. Deze mensen zijn gedreven, komen met ideeën en zorgen voor een tevreden glimlach op het gezicht van hun leidinggevende. Ons advies, stimuleer deze groep door ze veel verantwoordelijkheid en bevoegdheid te geven. Ja, ze gaan fouten maken, maar ze leren ervan en zorgen dat het uiteindelijk goed komt. Doorzettingsvermogen wordt wat ons betreft te vaak onderschat. Het voordeel van deze mensen meer kansen geven? Ze kunnen zich ontwikkelen tot mensen die zowel willen als kunnen. Nog een voordeel? Ze zorgen ervoor dat de mensen die niet willen een motivatie voelen om hun gedrag aan te passen. Wedden dat je als leidinggevende meer positieve energie ervaart als je je pijlen juist op deze groep gaat richten.

 Tot slot

Wij helpen veel organisaties met het versterken en verbeteren van hun cultuur. Het maken van duidelijke keuzes is daarbij belangrijk om een verandering ook echt te realiseren. Met alleen praten en teambuilding red je het vaak niet. Weten hoe wij tegen organisatiecultuur en verandering aankijken? Neem contact met ons op, we zijn gek op koffie en hebben nog veel meer te vertellen dan een mooi verhaaltje over de kunnen willen paradox 😉

meer BLOGs

Minder werkdruk in het onderwijs

Minder werkdruk in het onderwijs

Minder werkdruk in het onderwijs en andere oplossingen! Welkom bij Aaim, het adviesbureau gespecialiseerd in het verbeteren van organisatiecultuur in het onderwijs. Wij begrijpen...

Lees meer
Duidelijk Leiderschap is cruciaal

Duidelijk Leiderschap is cruciaal

Duidelijk leiderschap als voorwaarde Over leiderschapsstijlen wordt enorm veel gezegd en geschreven. Moet je nu een transactionele, transformationele of spirituele leider zijn?...

Lees meer

Aaim B.V.

KvK nr. 56880383

Bel ons gerust,

behalve om ons iets 

aan te smeren.

Wij hebben alles al.

tel: 030 - 22 733 77

Je zoekt een baan,

hebt een vraag, of je

wilt gewoon iets kwijt?

Schrijf het van je af. 

e-mail: info@aaim.nl