(+31) 030- 227 3377 info@aaim.nl

Bij Dura Vermeer voelen medewerkers zich thuis en zijn ze erg loyaal. Maar een veilige organisatiecultuur kan ook omslaan in passiviteit.

Familiebedrijf Dura Vermeer uit Hoofddorp, opgericht in 1855, is één van de grootste bouwbedrijven in Nederland en kent flink wat onderscheidend vermogen. Met 2.500 medewerkers realiseert het een omzet van 1 miljard euro. Naar eigen zeggen is de sfeer nog ‘klein en knus’ en noemen ze zichzelf de ‘gentleman bouwers’. Wat zijn de kernwaarden van dit bedrijf?

# 1 VEILIGHEID

Een van de kernwaarden van Dura Vermeer is veiligheid, juist in de crisistijden sinds 2008 toen er veel minder nieuw gebouwd werd. Door lange samenwerkingsverbanden met klanten en aandeelhouders die voor de lange termijn aandelen houden, worden stabiliteit en continuïteit, als voorwaarden voor veiligheid, bereikt. Dat medewerkers zich prettig en veilig voelen bij Dura Vermeer, is ook af te lezen uit het hoge aantal lange dienstverbanden. Zo is het vieren van 40- en 50 jarige jubileums geen uitzondering en zijn er zelfs meerdere “Dura Vermeer-gezinnen”.

# 2 SAMENWERKEN MÉT DE KLANT

Kenmerkend voor het bedrijf is de wil om samen te werken, waarbij altijd een stapje extra wordt gezet voor de klant. Dura Vermeer noemt zich dan ook de ‘gentleman bouwers’. Een klant als Akzo Nobel heeft recentelijk de loftrompet gestoken waarbij zij benadrukten dat bij Dura Vermeer wordt gekeken naar het gezamenlijk belang bij het realiseren van eindresultaat. Een Dura Vermeer team kan goed luisteren en zich bovendien inleven in de positie van de klant. Zo wordt bijvoorbeeld het gewicht van deadlines voor de klant ingezien en staat Dura Vermeer erom bekend altijd projecten af te ronden. Dit klinkt misschien logisch, maar is geen vanzelfsprekendheid. In de bouw vallen projecten regelmatig tegen en brengen deze vaak extra onvoorziene kosten met zich mee. Maar bij Dura Vermeer geldt afspraak is afspraak, ook al is dit in hun nadeel.

Er zjin zelfs meerdere Dura Vermeer-gezinnen

# 3 HARDER WILLEN LOPEN

Daarbij is het volgens hoofd corporate communicatie Glenn Metselaar niet ongebruikelijk bij Dura Vermeer om voor de klant wat extra’s te doen. Een voorbeeld hiervan is dat er soms, nog even snel op eigen kosten, een straatje wordt aangetikt. Dat deze manier van werken zijn vruchten afwerpt, komt naar voren uit de lange samenwerkingsverbanden met klanten. Zo is gemeente Haarlemmermeer al klant sinds de jaren ’60 en Gasunie sinds 1971. Ook ontving Dura Vermeer in 2015 de Bouwpluim. Een prijs die wordt toegekend aan bouwprojecten waarbij goed wordt samengewerkt tussen opdrachtgever en aannemer.

soms wordt er op eigen kosten een straatje aangetikt

# 4 Hou tradities in ere

Typerend voor familiebedrijven zijn de tradities. Binnen Dura Vermeer zijn dit vooral vieringen en handelingen die, hoe hoe het bedrijf door de jaren heen ook verandert, blijven bestaan en de medewerkers binnen de organisatie met elkaar verbinden. Een voorbeeld van zo’n traditie binnen Dura Vermeer is de 1 april grap. Zo werden medewerkers en relaties vorig jaar met persberichten op professionele en geloofwaardige manier wijsgemaakt dat Job Dura, voorzitter van de Raad van Bestuur, een ‘160 jaar Dura Vermeer-tattoo’ had genomen. Of denk aan rollator proof steigers, gezien de verhoogde pensioenleeftijd van 67 jaar. Een andere belangrijke traditie is het vieren van de jubilea op een groot terrein in Aalsmeerderhout, waar al snel rond de duizend mensen op af komen. Naast de traditionele haring en Unox worst, krijgen alle werknemers met een jubileum dienstverband een speldje. Standaard eindigend met het uit de modder bevrijden van de auto’s met tractoren. Medewerkers geven aan deze informele kant van het bedrijf erg belangrijk te vinden als tegenwicht aan het harde werken. Deze tradities maken hier een belangrijk onderdeel van uit. Hoe Dura Vermeer ook gaat veranderen, grote kans dat deze tradities blijven bestaan.

Dura Vermeer staat ook voor traditioneel haring en Unox worst happen

# 5 EFFICIËNTE TEAMS ZONDER HAANTJES

Ten grondslag aan de goede samenwerking van Dura Vermeer liggen efficiënte teams. Deze teams worden zo samengesteld dat er bijna geen haantjesgedrag mogelijk is. Woordvoerder Glenn Metselaar vertelt dat haantjesgedrag al snel het stereotype beeld van een ‘bouwer’ vormt. Tegenwoordig ligt dit echter genuanceerder. Zo werken steeds meer vrouwen in de bouw en is de gemiddelde bouwer bij Dura Vermeer vooral een technische en relaxte man die er is voor zijn collega’s en trots is op zijn werk. Omdat medewerkers waarde hechten aan een prettige sfeer binnen de teams, werken teams lange tijd met elkaar samen om een goede band op te kunnen bouwen. Dit is dan ook een belangrijke pré om bij Dura Vermeer te werken, blijkt uit een arbeidscampagne. En daarbij een reden waarom veel oud-medewerkers weer terugkeren. Een kanttekening hierbij is dat er binnen Dura Vermeer teveel sprake zou zijn van conflictvermijding, iets wat je niet snel zou verwachten binnen een bouwbedrijf. Een puntje om aan te werken.

Geen haantjes graag. De gemiddelde bouwer bij Dura Vermeer vooral een technische en relaxte man.

# 6 ER ZIJN ALTIJD VERBETERPUNTEN

Binnen Dura Vermeer wordt altijd al veel belang gehecht aan het veilig voelen binnen de cultuur, waarbij het bedrijf net als bij een familie behoort te ‘zorgen’ voor elkaar. Bewijs hiervoor zijn de lange dienstverbanden binnen het bedrijf. De hang naar een veilige cultuur en traditie kan echter leiden tot een bepaalde passiviteit, waardoor veranderingen intern langzamer doorgevoerd worden dan idealiter mogelijk is. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de neiging van teams om zelf steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Juist met de grote druk van buiten door toenemende concurrentie en technologische vooruitgang in de bouw, kan deze traagheid de gewenste vooruitgang remmen. In de bouw worden innovatie en snel kunnen schakelen tenslotte steeds belangrijker.

De auteurs van dit artikel werken voor Aaim, gespecialiseerd in het blootleggen van het onderscheidend vermogen van organisaties.