(+31) 030- 227 3377 info@aaim.nl

Een paar maanden geleden werd vanuit het SIOO een artikel gepubliceerd over devijf ‘gamechangers’ voor consulting. Een mooi en helder stuk dat de uitdagingen voor de consultancy branche in de komende jaren helder uiteenzet. Die gamechangers toch, ze zorgen in ieder geval voor gespreksstof. En het aardige is dat wij daar natuurlijk graag een bijdrage aan leveren.

Nog maar een paar dagen geleden schreef Rob Wagenaar als reactie op het stuk over de gamechangers een column hier op M&C getiteld ‘De professie op de schop?’ Meebewegen is voor consulting als vak belangrijk en tot op heden is er altijd netjes meebewogen, was de strekking. Daarbij aansluitend stellen wij tegelijk ook dat meebewegen en een nieuw modelletje uit de kast trekken, in de toekomst niet meer zal volstaan.

We maken momenteel een van de grootste crises mee in het vakgebied sinds haar bestaan. Wagenaar schetst in dit kader dat de vakgebieden waarover inhoudelijk wordt geadviseerd, zullen verschuiven. Dit is ongetwijfeld het geval geweest in het verleden en dit zal ook in de toekomst zeker van belang blijven. Echter, de gamechangers zoals die vanuit het SIOO worden beschreven, hebben vooral betrekking op de vorm en het business model rondom het proces van advisering. Hierin voorzien wij wel degelijk grote veranderingen! Gelukkig schrijft Rob, met een gezonde dosis humor, zich wel comfortabel te voelen bij zijn ‘konijnen-koplampengedrag’. Voor ons geldt dat wij liever niet worden aangereden door de realiteit en we denken dat meebewegen op alleen inhoudelijke aspecten niet voldoende is.

Omdat het SIOO vergelijkbare conclusies trekt als wij daarvoor deden (zie ons blog ‘5 trends die consulting veranderen’), besloten wij om aanwezig te zijn bij de discussiemiddag rondom het stuk over de vijf gamechangers. Samen met vakbroeders en -zusters nadenken over de toekomst van consulting is natuurlijk altijd erg interessant. Zo gezegd, zo gedaan. In maart togen wij naar het SIOO. Twee uur later kwamen wij ietwat gedesillusioneerd, maar bevestigd in onze bange voorgevoelens dat er vele konijnen zullen worden overreden, naar buiten.

Focus op behoud

Na een korte presentatie van een van de auteurs volgde een discussie. Volgens ons zou die discussie moeten gaan over de veranderingen in de markt en hoe adviseurs hier op in kunnen spelen. Wij, de consultants zelf nota bene, hebben toch die wijsheid in pacht die we graag verkopen? Het ging echter teveel over het behouden van de status quo. Veel adviseurs vroegen zich af of uurtje-factuurtje daadwerkelijk zijn einde nadert en of het niet voldoende is om alleen een proces te begeleiden zonder inhoudelijk stelling te nemen. Punten die, zo laat het onderzoek zien, toch echt tegen hun houdbaarheidsdatum aanlopen. Juist van organisatieadviseurs mag worden verwacht dat zij een heldere visie hebben op de toekomst van het vak en dat zij een voorbeeld zijn van de bereidheid te bewegen naar het nieuwe adviseren. Dit bleek echter een te optimistische inschatting.

Vanuit meerdere interviews die wij zelf hielden en de discussiemiddag doemt een weinig rooskleurig beeld op. De intentie om meer dan incrementeel te veranderen is minimaal. Neem daarbij de hang van veel consultants naar een vlucht in de inhoud, terwijl het nieuwe adviseren gaat over de vorm, en je weet zeker dat het lastig is voor consultants om visievol vooruit te kijken.

Ondanks alle naamsveranderingen, overnames, faillissementen en vernieuwende kreten van adviesbureaus, lijken de bureaus vooralsnog niet voornemens het oeroude businessmodel van consulting om te gooien. Ze lijken nog steeds te wachten tot ‘de markt weer aantrekt’ of tot andere bureaus het voorbeeld geven van hoe het anders moet. Kijk maar eens op de websites van de diverse bureaus met de vraag in gedachten: hoe onderscheidend en vernieuwend zijn deze bureaus? Het antwoord is helaas ontmoedigend. Vormen van instant consulting, resultaatverplichtingen of risicodeling komen we eigenlijk nog nauwelijks tegen.

Ja, er zijn nog klanten die op de ‘oude manier’ geholpen willen worden. En ja, gelukkig zijn er ook de komende jaren nog genoeg uren en facturen te schrijven. Maar daarna? Er zal écht iets moeten veranderen, wil het vak van de échte consultant blijven bestaan. En daarmee bedoelen we dus niet het nastreven van een urenmachine waarbij adviseurs met hele busladingen tegelijk gedetacheerd worden of jarenlang trainen op de hei. Kortom, deze strategie van het konijn en de koplamp kent maar één einde…

Wat te doen?

Met onszelf en elkaar afspreken dat we niet langer genoegen nemen met de grauwe middelmaat van uurtje-factuurtje opdrachten. Opdrachten waarbij geen of in ieder geval te weinig resultaatverantwoordelijkheid wordt genomen. Door eerst de eigen professie en onze bedoelingen weer helder te krijgen, kan de grote schifting onder de bureaus, die we eigenlijk nog niet echt aandurven, plaatsvinden. Daarna kunnen we klanten beter gaan bedienen met nieuwe vormen van advies. Vormen waar klanten steeds meer behoefte aan krijgen. We kunnen niet de naam hoog blijven houden van de beroepsgroep die komt vertellen hoe laat het is, terwijl een klant zelf ook een klok heeft. Adviesbureaus mogen en moeten meer dan tot nu toe buiten hun comfortzone treden.

De tijden zijn veranderd en eigenlijk weten we dat allemaal al lang. Wellicht is het dit besef en hetgeen we nu gaan doen, dat er voor zorgt dat we het in de toekomst weer aandurven om niet alleen mee te bewegen. Volgens ons zou consulting de koplamp moeten zijn, die een vernieuwend licht schijnt op de wegen van klanten, in plaats van het konijn dat vergeet weg te rennen.