(+31) 030- 227 3377 info@aaim.nl

DE KORTE VERSIE? 

Op het gebied van klanttevredenheid scoort Netflix in de Verenigde Staten nog hoger dan Apple en Amazon. Meer dan 90 procent van de klanten geeft aan dat zij de diensten van Netflix zouden aanraden aan vrienden. Dan doe je als bedrijf iets goed. Intern heerst het motto ‘Netflix beter maken, elke dag’. Daarbij speelt één belangrijke gedachte de hoofdrol: ga uit van je gezonde verstand.

DE LONGREAD?

Netflix heeft veel te danken aan Patty McCord, die 14 jaar lang als chief talent officer bij Netflix werkte. Haar focus lag vooral op het bouwen van een invloedrijke en allesbepalende bedrijfscultuur. Zij heeft dit gevat in een PowerPoint-presentatie over de Netflix-bedrijfscultuur. Volgens sommige kenners is de presentatie ‘het belangrijkste document dat ooit uit Sillicon Valley kwam’.

Bekijk de presentatie

Context in plaats van controle

Netflix gaat uit van het gezonde verstand van mensen en stuurt op context in plaats van op controle. Het bedrijf draait niet af en toe een cultuurprogrammaatje af, het heeft uitgebreid onderzoek gedaan hoe mensen binnen de organisatie met elkaar omgaan, welke personen een promotie krijgen en om welke redenen mensen juist het bedrijf verlaten. Op basis hiervan zijn de belangrijke waarden voor de Netflix-cultuur gedestilleerd, zoals creativiteit, intelligentie en eerlijkheid. Netflix licht voor alle waarden toe wat ermee wordt bedoeld – het bedrijf benoemt de context. De waarde ‘communicatie’ staat bijvoorbeeld voor: eenduidigheid, goed luisteren en welbespraakt zijn. En daar moeten medewerkers zich aan houden, ook als ze het oneens zijn met iemand of als de andere persoon hoger- of lagergeplaatst werkt binnen de organisatie.

Opvallende voorbeelden

Voor de verankering van de waarden heeft Netflix een aantal opvallende keuzes gemaakt. Enkele voorbeelden:

  • De 360 graden beoordeling: bij Netflix krijgt iedereen een jaarlijkse 360 graden beoordeling. Daarbij zijn de belangrijke waarden van het bedrijf het uitgangspunt. Een medewerkers krijgt bijvoorbeeld te horen hoe goed hij of zij volgens zijn collega’s is ‘communicatie’ en waar verbetering mogelijk is. De meeste mensen vinden deze beoordelingen verfrissend eerlijk en gezond. De feedback vervangt de gebruikelijke beoordelingsgesprekken die weinig toevoegen, omdat medewerkers vaak niet een heel jaar voor één leidinggevende werken en de gesprekken dus teveel een momentopname zijn.
  • Alleen A-spelers: Volgens Netflix is het inhuren van alleen ‘A-spelers’ belangrijker dan tafelvoetbal of gratis sushi. Als mensen samenwerken met andere uitstekende mensen, zijn ze fundamenteel gelukkiger en productiever dan met welk extraatje dan ook. Vraag ‘A-spelers’ om iets te beheren of te werken aan een project met mensen die gewoon voldoende, of erger nog, onvoldoende zijn, en ze besteden veel te veel tijd en energie aan andermans fouten en worden daardoor zelf onproductief.
  • Altijd eerlijk: het vertellen van de waarheid werkt beter dan om de hete brei heen draaien, vindt Netflix. Het bedrijf vraagt bijvoorbeeld eerlijkheid als de baan van iemand er simpelweg niet meer toe doet of als iemands vaardigheden niet meer van voldoende niveau zijn. Netflix geeft royale ontslagvergoedingen en vermindert zo de kans op een rechtszaak en voorkomt dat de rest van de organisatie tijd verliest. Tijd die beter besteed kan worden aan de A-spelers.
  • Logica en gezond verstand werken beter dan formeel beleid: mensen werken veel beter en uiteindelijk ook goedkoper als zij zelf keuzes mogen maken binnen de richtlijnen die zijn afgesproken. Elke extra regel of procedure die wordt ingebouwd als controle, betekent het binnenhalen van mist in de organisatie. De meeste bedrijven besteden eindeloos veel tijd en geld aan het schrijven en handhaven van beleid, om te voorkomen dat mensen misbruik van middelen maken. In de praktijk blijkt dat slechts 3 procent van de medewerkers misbruik maakt van de tijd en middelen van een organisatie. Het beleid van Netflix op het gebied van uitgaven bevat daarom slechts 6 woorden: ‘handel in het belang van Netflix’.
  • Geen vakantiedagen: Netflix heeft geen vastgesteld aantal vakantiedagen. Medewerkers weten hoe productief ze kunnen en moeten zijn. Het bijhouden van vakantiedagen is tijdrovend, lastig na te gaan en leidt vaak tot oeverloze discussies. De leidende regel is ‘dat je vakantie neemt als je voelt dat je het nodig hebt en handelt in het belang van de organisatie’. Ook hier wordt het gezond verstand dus weer gebruikt; bij Netflix worden werktijden niet geklokt, dus vakantiedagen ook niet.

WAT HEEFT HET OPGELEVERD?

In 2013 verdrievoudigde de omzet van het bedrijf, won de organisatie 3 Emmy Awards en is het aantal abonnees weer flink gegroeid. In Nederland zou Netflix al zo’n 700.000 abonnees hebben. Het bedrijf laat zien dat je ook zonder een overdaad aan bureaucratie en management een grote, snelgroeiende en succesvolle organisatie kan bouwen.

WAAROM WERKT HET?

Het model van Netflix werkt omdat er weinig regels zijn, terwijl het overschrijden van de regels die wél aanwezig zijn niet wordt getolereerd. In een bureaucratische organisatie is het precies andersom: daar zijn veel regels, maar wordt het overschrijden van de regels sneller geaccepteerd. Alleen in deze setting van Netflix, eentje zonder concessies, kan een cultuur met deze mate van vrijheid gedijen.

WAAR ZIT DE CATCH?

Neflix is niet voor iedereen een geschikte werkgever. Mensen krijgen veel vrijheid, maar die vrijheid is niet vrijblijvend. Er heerst geen familiecultuur, maar een topsportcultuur. Netflix wil samenwerken als een topteam. Goede mensen worden in dat team geplaatst en wie niet voldoet, wordt vervangen. Loyaliteit en hard werken worden niet extra beloond binnen Netflix. Het gaat simpelweg om het leveren van topwerk. En als dat niet lukt met hard werken, dan pas je niet bij het bedrijf. Lever je topwerk met minimale inspanning? Dan verdien je meer verantwoordelijkheden. Het is een kwetsbare cultuur die niet past bij medewerkers die aan windowdressing doen of toch ergens een procedure voor willen instellen.

Lees ook eens deel 1 over IKEA