(+31) 030- 227 3377 info@aaim.nl

Future Legends is een nieuw idee van een groep adviesbureaus die doorgaans concurrenten zijn. Zij willen hun eigenzinnige aanpak overbrengen op hun klanten.

Future Legends is een nieuw initiatief van een aantal adviesbureaus onder coördinatie van het bureau Aaim. Deze nieuwe opleider is opgericht in de zomer van 2015 en moet een nieuw geluid laten horen in opleidend Nederland. Future Legends heeft zich ten doel gesteld om meer ‘legendarische’ organisaties en ‘eigenzinnige’ leiders te laten ontstaan.

Dat kan door meer de nadruk te leggen op de eigenzinnigheid van organisaties en hun leiders en door te werken aan een passende organisatiecultuur. De adviseurs over organisatiecultuur willen dus hun eigenzinnige aanpak als het ware overbrengen op hun klanten om die tot betere resultaten te brengen.

ORGANISEREN ZONDER ONZIN
Future Legends biedt korte cursussen, masterclasses en presentaties aan op het gebied van onder andere: onderscheidend vermogen, eigenzinnig leiderschap, merkbeleving en organiseren zonder onzin. Daarmee vormt het een alternatief voor (te) dure managementopleidingen en langlopende consultancy trajecten.

Het bijzondere is dat Future Legends een samenwerking is van adviesbureaus die elkaar normaal gesproken de tent uit zouden vechten. Om de culturen van deze adviesbureaus vloeiend in elkaar over te laten lopen, is een aantal van hun karaktereigenschappen tot expliciete uitgangspunten verheven:

  • Eigenzinnigheid als startpunt
  • Streven naar minder in plaats van meer management
  • Sfeerscheppende locaties uit het verleden als inspiratie voor ‘legendes’ van de toekomst
  • Learning today, leading tomorrow

EIGENZINNIG ALS STARTPUNT
Future Legends is zeker niet het eerste opleidingsinstituut in Nederland. Wel pakt het zaken anders aan. Veel opleidingen die zijn gericht op managers en leiders, streven er stuk voor stuk naar om iedereen hetzelfde te laten doen: op dezelfde manier verkopen, een strategie opstellen, Lean toepassen, managen en SWOT-analyses maken.

Maar laten we eerlijk zijn, iedereen kent de modellen van Porter of Treacy en Wiersema ondertussen wel. En een gekleurde oceaan weten we onderhand ook allemaal te vinden. Het zijn waardevolle inzichten, tot ze worden weerlegd door het volgende nieuwe trucje of model.

PROACTIEVE ORGANISATIES
Volgens Future Legends is het tijd voor opleidingen die zorgen voor meer proactieve organisaties, een eigen manier van organiseren en het verminderen van de onzin binnen organisaties. Future Legends gaat dan ook niet uit van één aanpak die voor iedereen zou moeten werken.

Als er iets is dat unieke organisaties en hun leiders succesvol maakt, is het wel eigenzinnigheid. Iedere dienst en ieder product kan gekopieerd worden. Maar de eigen organisatiecultuur niet. Future Legends zorgt dan ook voor een eigen en zinnig recept voor langdurig onderscheidend vermogen.

FAN VAN EEN CULTUUR
Klanten blijven tenslotte klant omdat ze fan zijn van een aanpak en bijbehorende cultuur, niet omdat ze fan zijn van wat een organisatie allemaal aan management doet. In de masterclasses van Future Legends worden deelnemers dan ook steeds weer meegenomen in wat eigenzinnigheid kan betekenen voor een organisatie.

Voor de adviesbureaus die Future Legends hebben opgericht staat de eigenzinnigheid overigens ook centraal. Ieder bureau moet er in kwijt kunnen wat het wil. Omdat er wel degelijk verschillen zijn tussen de bureaus is besloten deze niet allemaal te overbruggen maar juist de eigenzinnigheid te vieren.

MINDER IN PLAATS VAN MEER MANAGEMENT
Veel opleidingen zijn gericht op het evangeliseren van nieuwe inzichten, methoden en technieken. Begrijpelijk natuurlijk, maar dit heeft er wel toe geleid dat binnen organisaties vaak methode op methode is gestapeld. Organisaties zijn door de jaren heen dan ook te zwaar opgetuigd en zien door de ‘SMART’-doelstellingen of de zoveelste fantastisch geformuleerde ‘why’ het bos niet meer.

Onder het adagium ‘gooi je oude schoenen nu eens wel weg voordat je nieuwe hebt’ wil Future Legends dit precies omdraaien. De focus ligt op het overboord gooien van management methoden, instrumenten en technieken die feitelijk alleen maar als ballast fungeren. Denk eens aan de resultaten van het verminderen van de rapportagestromen, vergaderingen of sturingsmechanismen, die nauwelijks of geen waarde toevoegen maar wel enorm veel tijd kosten. ‘Minder onzinnig en meer eigenzinnig management’ is dan ook een principe waar Future Legends in alle masterclasses en seminars nadruk op legt.

SFEERSCHEPPENDE LOCATIES ALS INSPIRATIE
Een ander belangrijk uitgangspunt binnen Future Legends is het begrip ‘sfeerscheppend’. Tijdens seminars en masterclasses wordt steeds weer een sfeer geschapen waarin onderscheidend en eigenzinnig zijn, wordt gestimuleerd. Dit is lastig waar te maken in een standaard Regus kantoor, op een industrieterrein met weinig groen of in een grauwe vergaderzaal.

De seminars en masterclasses van Future Legends vinden dan ook plaats in een atelier, een bunker, een oude spoorwagon, een VOC schip of paleis. De locaties hebben altijd een unieke historie waarin de deelnemer wordt meegenomen en staan symbool voor de legendes van gisteren. Zo worden deelnemers geïnspireerd om met hun organisatie de legendes van morgen te worden.

LEARNING TODAY, LEADING TOMORROW
Het motto ‘Learning today, leading tomorrow’ wordt bij Future Legends zeer serieus genomen. Future Legends maakt het mogelijk voor (toekomstige) leiders om de volgende stap zetten naar een unieke, eigenzinnige en succesvolle organisatie. De focus ligt dan ook op het geven van inzicht en handvatten om morgen al eigenzinnig te organiseren. De voordelen voor deelnemers? Op een unieke locatie van elkaar leren, het eigen netwerk vergroten en op een ‘eigenzinnige’ manier morgen al aan de slag gaan.

WAT HEEFT HET OPGELEVERD?
Direct al na de start is er veel animo voor deze nieuwe opleider. Juist doordat de deelnemende adviesbureaus laten zien dat samenwerken mogelijk is, zitten de masterclasses voor oktober en november van dit jaar al goed vol. Potentiële deelnemers vinden het vooral mooi om te zien dat adviesbureaus hun netwerk aan de voormalige “conculega” beschikbaar durven te stellen. De belofte aan leiders van organisaties dat zij vanaf morgen al de toekomst van hun organisatie kunnen veranderen, draagt daar zeker ook aan bij.

WAAR ZIT DE CATCH?
Zoals gezegd is Future Legends een samenwerking van partijen die elkaar, normaal gesproken, niet al te veel gunnen. Het gevaar bestaat dat een prisoner’s dilemma optreedt, waarbij één van de partijen gaat voor eigen gewin. Dit wordt nog eens versterkt doordat Future Legends geen coöperatie is met één enkele eigenaar van de aangeboden opleidingen. Om het uit elkaar vallen van Future Legends te voorkomen, is het dan ook zaak dat de deelnemende adviesbureaus samen hun verschillen blijven vieren en zorgen voor voldoende kruisbestuiving.