(+31) 030- 227 3377 info@aaim.nl

Bureaucratie in de zorg

Stel je voor: je werkt in de zorg, met je handen wel te verstaan. Dagelijks probeer je kwetsbare mensen te helpen hun leven weer op te pakken en ze een stapje verder te brengen. Geen makkelijke baan. Je wordt overladen met bureaucratie in de zorg.

 

Doorgeslagen

Doorgeslagen regels, je voelt je parttime administratief medewerker en wordt er continu op gewezen dat je voldoende “productie moet draaien”. Al met al geen makkelijke en ook al zeker geen dankbare baan. Dat blijkt ook uit het chronisch tekort aan mensen die dit werk willen doen. Een van de belangrijkste redenen? Het lijkt er niet op dat we onze mensen in de zorg koesteren.

40%

Dat de zorg veel regels kent, is bekend. Echter administratie in de zorg kost volgens de VvAA circa 40% aan werktijd. Laat dat even op u inwerken… Veertig procent. Twee van de vijf dagen voor administratie en niet voor de patiënt. 0% administratie bestaat uiteraard niet, dat snapt iedereen, maar de processen rondom de zorg zo inrichten dat 40% van de tijd opgaat aan administratie is waanzin. De wens tot meten is vaak zo ver doorgeschoten dat zorgverleners niet alleen zichzelf moeten verantwoorden voor de zorg die zij verlenen, maar voor echt bijna alles dat zij doen. Ze moeten hun uren uiterst nauwkeurig registreren, ook de niet patiëntgebonden uren. Ieder nietje en iedere kleurenkopie moet verantwoord worden. Hierbij geldt vaak dat het verantwoorden meer geld kost dan de uitgave zelf. En dat is iets waar wij bij helpen. Het helpen verminderen van overbodige regels, procedures en zinloze administratie.

Controle is goed maar vertrouwen is beter

Laten we eens kijken naar een praktisch voorbeeld… Vaak zijn controlesystemen in de zorg zo ingericht dat 100% van alle declaraties, aankopen of reiskosten wordt gecontroleerd. Klinkt logisch maar dit kost enorm veel tijd. Van degene die dit moeten verantwoorden en van de mensen die dit moeten controleren. Een situatie die wat ons betreft anders kan. Bij de supermarkt mogen we tegenwoordig al zelf afrekenen maar binnen de zorg mogen we nog geen toetsenbord of muis zelf bestellen. Best vreemd. Bij de Albert Heijn werkt een steekproef, waarom dan niet binnen een zorginstelling? Regels blijven vaak niet beperkt tot het uitgeven van geld. Ook voor processen, projectplannen en de omgang met klanten zien wij dat er in de zorg vaak veel teveel regels en bureaucratie is opgetuigd.

 

Geen regels maar principes

Wij helpen onze klanten in de zorg meer te werken vanuit principes dan vanuit regels en zorgen voor minder bureaucratie in de zorg. Dit is een van de manieren die je kunt gebruiken om een overdaad een regels terug te dringen. Regels straffen iedereen voor de fouten van een individu. Iedereen dient zicht te houden aan de regels, terwijl de meeste mensen prima weten hoe ze zich moeten gedragen en het beste het werk kunnen doen. Principes met elkaar afspreken is veel krachtiger. Dit geeft een verplichting om je eraan te houden maar vrijheid om in te vullen hoe dit moet. Het werken met meer principes en minder regels is iets dat wij van harte aanmoedigen in iedere organisatie maar met name in de zorg. Zo proberen wij ons steentje bij te dragen om die 40% administratie te laten slinken en bureaucratie in de zorg tegen te gaan.

Minder werkdruk in het onderwijs

Minder werkdruk in het onderwijs

Minder werkdruk in het onderwijs en andere oplossingen! Welkom bij Aaim, het adviesbureau gespecialiseerd in het verbeteren van organisatiecultuur in het onderwijs. Wij begrijpen dat er binnen het onderwijs een aantal uitdagende problemen spelen, zoals een krappe...

Duidelijk Leiderschap is cruciaal

Duidelijk Leiderschap is cruciaal

Duidelijk leiderschap als voorwaarde Over leiderschapsstijlen wordt enorm veel gezegd en geschreven. Moet je nu een transactionele, transformationele of spirituele leider zijn? Ons antwoord? Al die labels maken niet zoveel uit! Je kunt leiderschap invullen zoals je...