(+31) 030- 227 3377 info@aaim.nl

Wij helpen onze klanten met het opfrissen en vergroten van hun onderscheidend vermogen en het uitlijnen van de verschillende aspecten van de organisatie op dit onderscheidend vermogen. Omdat wij vaak merken dat onze blik op onderscheidend vermogen in eerste aanleg anders is dan het uiten van een paar „populaire” kreten richting de markt, leggen we graag uit wat we hier nu precies mee bedoelen

Maakbaarheid

Wanneer we met klanten praten over onderscheidend vermogen, komt het gesprek snel op welke USP’s zij communiceren en hoe zij denken de de visie, missie en strategie aan te kunnen scherpen. Hierbij is weinig oog voor de staande organisatie en haar mogelijkheden en beperkingen. Oftewel, veel organisaties beschouwen onderscheidend vermogen als iets dat maakbaar is en waarin je als organisatie verschillende keuzes kunt maken. Wij geloven echter niet in deze maakbaarheid van onderscheidend vermogen. Wij denken niet, om een duidelijk voorbeeld te noemen, dat een automerk als Skoda de strategische keuze kan maken om een Bentley te produceren en vervolgens bekend kan komen te staan als de maker van luxe personenwagens.

3 sporen naar onderscheidend vermogen

Bij AAIM benaderen we onderscheidend vermogen dan ook anders en wel via drie sporen:

  1. Signatuur
  2. Cultuur
  3. Structuur

Spoor 1 staat hierbij voor de signatuur die je als organisatie in de markt hebt. Hoe wordt de organisatie gezien door klanten of door concurrenten? Kort samengevat, ben je de Bentley, Skoda of misschien wel Renault in de markt? Spoor 2 is de cultuur, het karakter, van de organisatie. Deze eerste twee sporen brengen wij in kaart door de échte waarden, niet de populair klinkende kernwaarden, van de organisatie te onderzoeken en te beschouwen hoe klanten tegen deze waarden aankijken. Spoor 3 is de structuur van de organisatie. Dit spoor omvat o.a. het organisatieontwerp, overleg- en rapportagestructuren, de verdeling van verantwoordelijkheden etc. Het is daarbij van belang dat de structuur wordt uitgelijnd op de cultuur en vervolgens vertaald wordt naar een unieke signatuur in de markt. Immers, de structuur dient ondersteunend te zijn, en hiermee ook bij te dragen aan het onderscheidend vermogen.

 Volgens ons bevindt het onderscheidend vermogen van een organisatie zich daar waar cultuur, structuur en signatuur samenkomen en overlappend zijn.

Een organisatie is onderscheidend wanneer het unieke karakter (cultuur) compromisloos is vertaald naar structuur van de organisatie en de markt dit unieke karakter ook als zodanig herkend. Onderscheidende organisaties zijn dan ook consistent in wat zij vinden, zeggen en doen. Volgens ons, het recept voor langdurig succes.

Dit is dan ook de verklaring waarom we niet geloven in de maakbaarheid van onderscheidend vermogen door het aanpassen van alleen een visie, missie of strategie. Dit is simpelweg het aanpassen van een enkel spoor of een onderdeel daarvan en betekent dat de drie sporen nergens samenkomen omdat een van de sporen ergens anders naartoe leidt. Dit resulteert hooguit in organisaties die vooral hard roepen dat ze onderscheidend zijn, maar in de ogen van klanten toch vooral behoren tot de grijze muizen in de markt.