(+31) 030- 227 3377 info@aaim.nl

Waarom een gemeenschappelijk doel goud waard is

Na het voltooien van grootschalige projecten, cultuurveranderingen, verhuizingen of seizoenpieken, daalt in organisaties vaak de spanningsboog. De piek is achter de rug en dit zorgt ervoor dat energie stilletjes aan uit de organisatie stroomt. Hierdoor kijken medewerkers vaak, hoe vreemd het ook klinkt, met weemoed terug op periodes van enorme stress maar waarin iedereen zijn schouders onder het werk zette. De vraag is dan ook: hoe hou je het energieniveau van piekbelastingen vast in de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer? Zonder uiteraard keer op keer weer een nieuwe piekbelasting aan medewerkers voor te schotelen. Heel kort samengevat zien we dat een aantal organisaties die wij tot onze klanten rekenen het volgende doen:

  • Ze hebben een duidelijk gemeenschappelijk doel waar iedereen naartoe werkt;
  • Iedereen heeft een vastomlijnd aandeel in het bereiken van dit doel; en
  • Er is ruimte om te improviseren.

Een gemeenschappelijk doel
Piekbelastingen, deadlines of projectmatig werken, zorgen voor gemeenschappelijkheid. Medewerkers hebben het gevoel dat zij  in hetzelfde schuitje zitten. En ditzelfde schuitje zorgt voor verbinding. Deze verbinding ontstaat niet alleen omdat men samen kan klagen over dezelfde werkdruk (hoewel dit ook absoluut verbindend werkt!).

De verbinding die medewerkers voelen wordt pas echt groot wanneer zij een gemeenschappelijk doel hebben. En deze verbinding is het sterkst wanneer dat doel ook daadwerkelijk wordt behaald. Dit geeft een gevoel van trots en succes. Oftewel, zet medewerkers in hetzelfde schuitje door ze een gemeenschappelijk doel te geven en het belang hiervan aan te geven.

Maak dan ook duidelijk wanneer het gemeenschappelijke doel (van de organisatie) behaald is. Hiermee bedoelen we niet statements zoals “Wij streven naar optimale shareholdervalue”. Een mooi voorbeeld van een helder en concreet doel vinden we bij Snappcarr. Zij streven naar 1% minder auto’s in Europa in 2017. Dit doel maakt zowel het afzetgebied als de tijdslijn voor dit eerste doel van Snappcar direct duidelijk. Omdat dit doel zo concreet is voelt het als echt aan. Omdat het echt aanvoelt wordt het inspirerend en zorgt het voor energie.

Aandeel in het doel
Naast een helder doel is het belangrijk voor mensen om te zien welk aandeel zij hebben in het bereiken van dit doel. Een klant van ons merkte op dat tijdens hun verhuizing het energieniveau een enorme vlucht nam. Toen we doorvroegen gaf onze klant aan “Iedereen had een eigen verantwoordelijkheid tijdens de verhuizing. Sommige waren verantwoordelijk voor de fysieke verhuizing van hele IT-systemen, andere voor zoiets simpels als de verplaatsing van een kast”. Feit is dat deze verantwoordelijkheden ervoor zorgden dat iedereen exact wist wat zijn of haar aandeel was in het bereiken van het gemeenschappelijke doel. En dit duidelijke aandeel, in combinatie met het gemeenschappelijke doel, zorgde voor het hoge energieniveau.

Improviseren
Tenslotte zien wij dat improviseren energie geeft. Mensen wijken af van hun dagelijkse routines en worden uitgedaagd om problemen op te lossen. Wanneer een probleem is opgelost, geeft dit enorm veel schwung. Maar, om te kunnen improviseren is ruimte nodig. Ruimte die er vaak in projectmatige of tijdelijke omstandigheden wel is maar in de praktijk van alledag mist. Deze werkzaamheden zijn namelijk nog niet dichtgetimmerd in werkinstructies of eeuwenoude “zo doen we dat nu eenmaal” principes. Bij een verhuizing bijvoorbeeld is het eindpunt duidelijk zichtbaar is. De route daar naartoe echter nog niet en juist hier zit ruimte voor improvisatie. Plannen zijn er  tenslotte om van af te wijken! Pas dan begint de pret. Kortom, wil je een hoog energieniveau binnen je organisatie? Voldoe dan aan deze drie eisen:

  • Formuleer een gemeenschappelijk doel;
  • Geef mensen een aandeel; en
  • Laat ruimte voor improvisatie