(+31) 030- 227 3377 info@aaim.nl
Managers verdwijnen, managementhypes niet…

Managers verdwijnen, managementhypes niet…

In de NRC van 16 juni werden managers gewaarschuwd: kijk maar uit voor je baan! Steeds meer organisaties snoeien tegenwoordig ook bovenin de organisatie. De gedachte is dat managers zouden zorgen voor extra fte’s en medewerkers eigenlijk al die sturing niet meer nodig hebben. Kortom er verdwijnen steeds meer managementlagen.

In eerste instantie juichen wij de reductie van alles wat overbodig is binnen organisaties toe, maar zorgvuldigheid is geboden. Het is niet de bedoeling dat het afschaffen van management de volgende managementhype wordt die leidt tot juist weer meer overbodige ballast.

Democratie werkt ook in een organisatie niet efficiënt

Hypes in management zijn van alle tijden en het lijkt erop dat zelfsturende teams en minder hiërarchie de nieuwe trends zijn. Maar is het hernoemen van een manager naar een coach of coördinator wel een echte verandering? Daarnaast is een hiërarchie in een organisatie vaak, mits goed toegepast en bestuurd, erg functioneel. Niet zozeer vanwege de controle, maar vanwege de toerekenbaarheid. Hoe de persoon “boven” je ook heet (manager, chef, coach of mensen-mens) zonder hiërarchie is er geen toerekenbaarheid. Er moet wat ons betreft altijd iemand zijn die de prestaties beoordeelt en toetst aan de koers van de organisatie. Management is wat ons betreft dan ook niet het over de schouders meekijken, maar het in staat stellen om doelen te bereiken binnen de koers van de organisatie. Dat is de toegevoegde waarde van management.

Het industriële tijdperk waarin managers het personeel aan de lopende band aanstuurde, is uiteraard voorbij. Daarom is in onze beleving de persoon die de lijnen uitzet juist erg belangrijk in een organisatie. Ook wanneer hij of zij manager op het visitekaartje heeft staan. Juist de hiërarchie die hieruit ontstaat stelt een organisatie in staat gestructureerd en gedisciplineerd haar doelen te bereiken. Deze structuur en toerekenbaarheid kunnen mensen op een gelijkwaardig niveau niet altijd opbouwen. Immers, soms is het oneens zijn met de visie van een manager de voedingsbodem waaruit managers en medewerkers samen komen tot goede ideeën.

Ballast is meer dan alleen de managers zelf

In het stuk uit de NRC verwijst men naar een artikel in de Harvard Business Review waarin staat beschreven dat iedere bestuurder naast zijn eigen fte, de organisatie nog eens 3,2 fte extra kost aan ondersteunend personeel. Op zich een goede reden om managers te schrappen, zijn wij het roerend mee eens. Maar het artikel beschrijft ook andere vormen van ballast zoals vergaderen en e-mailen. En dit doen managers toch zeker niet alleen? Volgens ons beschrijft het artikel vooral de huidige manier waarop veel organisaties werken (met veel ondersteunend personeel en veel vergaderingen en e- mailverkeer). Dit is een disfunctionele manier van werken, waar juist leidinggevenden, lees ook managers, verandering in aan kunnen brengen. Management heeft dus zeker een toegevoegde waarde, maar wat ons betreft niet langer binnen de context van de middle manager, de coach of de coördinator die eigenlijk de administratie voert en met zijn of haar gebrek aan visie de zogenaamd nieuwe hypes van het organiseren toepast.

Nieuwe managementhype?

Het schrappen van managementlagen is wat ons betreft een goed idee, maar dient wel met een heldere visie te worden uitgevoerd. Zowel wijzigingen in het organogram als het verwijderen van ballast hebben baat bij een helder idee. Laten we ervoor zorgen dat we de ouderwets controlerende manager vervangen door managers met visie en heldere, koersvaste, ideeën. Zo voorkomen we onzinnige nieuwe hypes en zorgen we voor organisaties die slakachtig zijn, ondanks dat er bij een paar mensen manager op het visitekaartje staat.