(+31) 030- 227 3377 info@aaim.nl
Kwantificering in het onderwijs: Laat de cijfers spreken?!

Kwantificering in het onderwijs: Laat de cijfers spreken?!

Kwantificering in het onderwijs: Laat de cijfers spreken?!

Hoe de kwantificering in het onderwijs ten koste gaat van de kwaliteit…

In elke laag van het onderwijs ligt de nadruk op cijfermatige benadering en slagingspercentages. Met veel regeldruk voor docenten tot gevolg. Maar… door kwantitatieve sturing ontstaat kwantitatief gedrag. Is het behalen van een goed cijfer het doel van ons onderwijssysteem? Wordt de kwaliteit van het onderwijs hierdoor eigenlijk wel op een voetstuk geplaatst? Nee! Een andere sturingsstructuur is nodig! In deze blog leggen we uit waarom.

Wat bepaalt of een leerling goed of slecht presteert? Een cijfer. Wat bepaalt of een leerling blijft zitten? Een cijfer. En iedere docent zal deze vraag herkennen: ‘Is dit voor een cijfer?’ Het zijn niet de leerlingen die zeggen dat een cijfer het hoogste doel is. De onderwijssector houdt dit zelf in stand.

Wat zijn de KPI’s van een onderwijsorganisatie?

Wanneer een onderwijsorganisatie stuurt op cijfers en aantallen lesuren, gaan ook leerlingen zich kwantitatief gedragen. Een leerling optimaliseert zich aan de hand van het sturingsinstrument, de kritieke prestatie-indicator (KPI). Docenten bereiden op hun beurt de leerlingen zodanig voor dat ze de toets goed maken. Maar is ‘de toets goed maken’ wel het doel van het onderwijs? Of is het zo dat we leerlingen kennis moeten meegeven die ze de rest van hun leven onthouden?

Het gevolg van meten op kwantiteit in plaat van op kwaliteit

We meten dus met cijfers, (veel) lesuren en niet op wat een leerling daadwerkelijk leert. Kwantiteit boven kwaliteit dus. En die kwantificering zit nog dieper binnen het onderwijs geworteld, want als docent word je beloond als je leerlingen niet blijven zitten. Dit terwijl je jezelf kunt afvragen hoeveel invloed je daar als docent nu daadwerkelijk op hebt? En: is het onderwijs goed als er niemand blijft zitten? Of leggen we dan de lat steeds een stukje lager? Door op deze kwantitatieve maatstaven te sturen, gaat de kwaliteit uiteindelijk achteruit.

De gewenste onderwijscultuur

Door de huidige sturingsstructuur en kwantificering in het onderwijs neemt de druk op docenten toe. Niet handig nu we al zo’n groot tekort aan leerkrachten hebben… Daarnaast blijft er weinig ruimte over om als onderwijsinstelling je eigen cultuur en identiteit te vormen. Bovendien wordt door deze aanpak de autonomie van docenten zelf teniet gedaan. Je hebt als docent namelijk een verplicht aantal uren te doceren, een verplicht aantal toetsen af te nemen en dan is er nog de prikkel om de cijfers zo hoog mogelijk uit te laten vallen.

Sturingsstructuur in het onderwijs

Kun je de kwantificering in het onderwijs ook ombuigen naar het sturen op kwaliteit? Jazeker! Als je maar een duidelijk doel voor ogen hebt. Dit kan ook in het onderwijs. Als je gaat sturen op kwaliteit, zet je het eigen initiatief, de motivatie van mensen op nummer één.

Geef leerlingen en docenten de ruimte om zelf na te denken over hoe de kwaliteit van het onderwijs beter zou kunnen worden. Geef bewegingsvrijheid en moedig aan om bijvoorbeeld bepaalde leerlingen meer of minder aandacht te geven. Weg met de sleur en de eenheidsworst! Dan zul je zien dat creativiteit en kwaliteit de boventoon gaan voeren.

Waar Aaim jouw onderwijsinstelling mee kan helpen

Ben jij werkzaam binnen het onderwijs en erger je je ook aan de kwalen van de kwantificering? Wij helpen je graag met het anders inrichten van de structuren. Zodat niet alleen de kwaliteit van het onderwijs weer op nummer één staat, maar jouw docenten en leerlingen dat ook zo voelen!

Een bijkomend voordeel: waarschijnlijk maken we dan ook meer mensen enthousiast om voor het onderwijs te kiezen en vermindert de uitstroom van docenten! Ben je benieuwd naar onze aanpak? Neem dan contact met ons op!

meer BLOGs

Ga binair mailen!

Ga binair mailen!

Binair Mailen: Een Efficiënte Benadering om Probleemoplossing te Stimuleren Het is voor bijna iedereen een bekende frustratie, een overvolle mailbox. De hele dag door komen er...

Lees meer

Aaim B.V.

KvK nr. 56880383

Bel ons gerust,

behalve om ons iets 

aan te smeren.

Wij hebben alles al.

tel: 030 - 22 733 77

Je zoekt een baan,

hebt een vraag, of je

wilt gewoon iets kwijt?

Schrijf het van je af. 

e-mail: info@aaim.nl