(+31) 030- 227 3377 info@aaim.nl

Laat de vergadertijger inslapen

Het is 08:30 in de morgen op een dag die belooft volop zomers weer te brengen. Tegenover ons zit een manager, laten we hem Jack noemen, gekreukt pak, verward kapsel en de verwilderde blik van een woeste vergadertijger. Hij is nipt op tijd binnen komen rennen en heeft zijn eerste vergaderingen al achter de rug.

We spreken met Jack over de cultuur binnen zijn organisatie. Al snel gaat het gesprek over werkplezier. Volgens hem leeft de organisatie in de waan van de dag en moeten constant nieuwe brandjes geblust worden. Als we Jack vragen hoe ze er mee om gaan, zakt hij diep weg in zijn stoel. De man is uitgeblust, moegestreden van de vele stand-ups, catch-ups en ander uppigebijeenkomsten.

Op de simpele vraag hoe zijn dag er normaal gesproken uitziet, volgt een verveelde zucht. Het beeld dat Jack schetst is somber; hij vergadert ongeveer 65% van zijn tijd, in 25% van zijn tijd werkt hij de vele mailtjes weg en tot zijn frustratie is Jack slechts 10% van zijn tijd écht aan het werk.

De vergadertijger is niet effectief!

Na een rondje gesprekken met zijn team en wat andere managers concluderen we voorzichtig dat 55% van de tijd hier op de werkvloer opgaat aan overleggen, vergaderen, meeten en bila-en. Uniek? Nee, zeker niet. Wij zien te veel organisaties vol uitgebluste vergadertijgers wegzakken in een overlegmoeras zonder dat er nog echt gewerkt wordt. Herkenbaar?

Moeten Jack en jij het vergaderen dan helemaal afschaffen? Liever niet. Het bevordert saamhorigheid, motivatie en het onderling vertrouwen. Mits, en dit is cruciaal, de vergadering duidelijke meerwaarde heeft. In Jack’s organisatie zou, als we breder onderzoek aanwenden, het aantal vergaderingen omlaag kunnen met zeker 45%. Bedenk eens wat dat voor de effectiviteit, winstmarge, motivatie onder medewerkers etc. doet voor een organisatie…

Het spuitje dat nodig is

Helaas ligt een vergadercultuur vaak op de loer en is de grote vraag hoe het aantal vergaderingen écht omlaag kan. Hieronder alvast een aantal tips die in ieder geval kunnen helpen om de vergadertijgers wat in te laten slapen;

  1. Pin je niet vast op vergaderingen van een uur. Om de een of andere bizarre reden trekken minstens 60 minuten uit voor een vergadering. Wat te doen? Allereerst, pak de agendapunten en koppel hieraan een aantal minuten (overdaad schaadt), tel ze op en kom tot een tijdsduur. Meer tijd is echt niet nodig.
  2. Zorg voor een noodzaak! Er dient een reden te zijn voor een vergadering. Is die er niet? Annuleer of weiger de vergadering. Veel meer dan we denken kunnen we van alles bereiken door even bij een of meerdere mensen langs te lopen.
  3. Verlaat de vergadering tijdig. Een vergadering waarbij jouw aanwezigheid geen meerwaarde (meer) heeft, dien je direct te verlaten. Dat is niet brutaal, onbeleefd of onbeschoft; het is eerder onbeleefd om iemands aanwezigheid af te dwingen als dat geen toegevoegde waarde heeft.
  4. Zorg dat iedereen is voorbereid. Vaak nemen mensen de notulen van een vorige vergadering eerst uitgebreid door en komen daarom vervolgens met lukrake opmerkingen die onnodig discussie opleveren. Geef iedereen bij aanvang 5 à 10 minuten om de notulen en andere stukken door te nemen. Mensen die zich wel hebben voorbereid zullen gaan kletsen. De stille, onvoorbereide, lezers voelen zich hierdoor ongemakkelijk en zullen in vervolg ook beter voorbereid naar vergaderingen komen.
  5. Stel een niet-vergaderentijdslot in. Bijvoorbeeld van 10:00 tot 12:00 in de (ja, elke) ochtend. Klinkt rigoureus? Ís het ook, maar bedenk dat mensen gedurende deze uren het productiefst zijn.

Dit vraagt best wat van zowel de organisatie als de vergadertijger en voelt vrij rigide en ongemakkelijk, dat realiseren we ons.  Maar, wat ons betreft, mag je organisatie veranderen en de cultuur verbeteren best even wat ongemakkelijk voelen, het resultaat is het waard. Meer weten over hoe wij als dierenarts de vergadertijger in laten slapen? Contact…

Waarheen, waarvoor waarom?

Waarom bestaat onze organisatie eigenlijk? Wat is de achterliggende bedoeling van onze organisatie? Wat maakt onze organisatie onderscheidend en willen we dat eigenlijk wel zijn? Dit zijn vragen die steeds meer organisaties zichzelf stellen. In deze post beschrijven we hoe een organisatie door het formuleren van een heldere “Why” tot antwoorden op deze vragen kan komen.

Aanleiding voor bovengenoemde vragen is een relatief nieuwe stroom in het managementdenken, vooral voortgekomen uit het werk van Simon Sinek die spreekt over het belang van het “Why” of “Waarom” van een organisatie. Ook Wouter Hart, auteur van “Verdraaide Organisaties”, vertegenwoordigt dit geluid. Organisaties zijn “verdraaid” als de natuurlijke principes van organiseren verloren zijn gegaan onder een lawine van onnatuurlijke managementlogica en te krampachtige beheersing. Zowel Sinek als Hart roepen organisaties op om datgeen waar het in essentie om draait, waarom je als organisatie doet wat je doet, centraal te stellen bij alle aspecten van het organiseren. Dat is de “Why”. Daar waar Sinek meer nadruk legt op communicatie naar klanten, het creëren van volgers en inspiratie, benadrukt Hart dat de “Why” in het dagelijks handelen met de klant altijd moet prevaleren boven regels en systemen. Reden hiervoor is dat veel organisaties de afgelopen decennia onnodig zwaar opgetuigd zijn met systemen, lagen nieuw management en zijn gaan werken volgens de “nieuwste” organisatie- modellen, die uiteindelijk niet hebben gebracht wat werd verwacht.

De “Why” kun je pas formuleren als je jezelf, je collega’s en de cultuur van de organisatie goed kent. Vaak zien we dan ook dat organisaties wel proberen een “Why” te bedenken, maar dat dit uitmondt in algemeen- heden die niet onderscheidend zijn. De geformuleerde “Why” klinkt na een brainstorm door de directie op een heidag heel aantrekkelijk, maar is bij de volgende heidag alweer verwaterd of vergeten. Daarbij laten we de tranentrekkende mission- statements en de kernwaarden “oh ja laten we die ook even formuleren”, nog buiten beschouwing. Kortom, je kunt op een organisatie een mooi etiket plakken, maar dit leidt nog niet tot geloofwaardigheid.

Waar moet een goede “Why” aan voldoen?

Veel organisaties kunnen gelukkig wel formuleren wat ze doen en hoe ze dat doen. Waarom men doet wat men doet is echter vaak een raadsel. Het formuleren van de “Why” is, zoals gesteld, een stuk moeilijker. In een notendop beschrijft de “Why” van een organisatie waar medewerkers iedere ochtend hun bed voor uit komen. Het beantwoord de vraag: welke waarde voegt de organisatie toe voor klanten, waar hun leven beter van wordt? Een goede “Why” kent dan ook een aantal criteria. De “Why”:

  • 1. beschrijft een hoger doel;
  • 2. inspireert tot actie;
  • 3. beschrijft niet “wat” en “hoe”;
  • 4. is eenvoudig te vatten;
  • 5. beschrijft het gewenste gevolg.

Google als voorbeeld

Om dit rijtje van criteria inzichtelijk te maken, illustreren we het met een voorbeeld van een goede “Why”; de missie van Google:

De missie van Google is alle informatie ter wereld te organiseren en universeel toegankelijk en bruikbaar te maken.

Het hogere doel van Google wordt beschreven: het organiseren van alle informatie ter wereld. Dit is absoluut een ambitieus doel en gaat verder dan mensen juiste zoekresultaten bieden. Of deze “Why” inspireert tot actie is uiteraard lastig te bepalen. We kunnen wel concluderen dat Google in de loop der jaren heel wat producten en diensten heeft gelanceerd die op enige wijze informatie hebben georganiseerd en toegankelijk hebben gemaakt (zoeken via Google, email via Gmail, Video’s via Youtube, Browsen via Chrome etc.).Men heeft bij Google dus geen moeite de “Why” te vertalen naar actie. Hieruit blijkt duidelijk dat Google echt kijkt of een product of dienst bijdraagt aan hun “Why”. De “Why” beschrijft dan ook duidelijk niet wat Google doet. Nergens wordt email of zoeken genoemd. Wat ons betreft voldoet deze “Why”” ook aan het criterium eenvoudig. Tenslotte beschrijft deze “Why” wat het gewenste gevolg is van het organiseren van alle informatie ter wereld; deze is dan universeel toegankelijk en bruikbaar. Wij noemen dit zelf vaak de “zodat” die het doel samenvat. Wel zouden wij de “Why” van Google, eigenwijs als we zijn, nog ook iets anders formuleren:

“Alle informatie ter wereld organiseren zodat deze voor iedereen universeel toegankelijk en bruikbaar is.”

Binnenkort verschijnt een artikel van ons in één managementblad, waarin we dieper ingaan op de “why” en het belang van kernwaarden om de échte “why” bloot te leggen.