(+31) 030- 227 3377 info@aaim.nl

CULTUUR VERBETEREN VOOR TEAMS

Vaak is de cultuur binnen een team de olifant in de kamer. Samenwerking verloopt stroef, veel geroddel, elkaar niet aanspreken of er wordt veel begonnen maar weinig afgemaakt. Wij optimaliseren en lanceren teams juist vanuit de cultuur en zorgen voor gedragsverandering!

Kortom, vaak kan de samenwerking in het MT of een ander team (nog) beter. Wij zorgen samen met jullie voor meer betrokkenheid, proactiviteit en tevredenheid. Oftewel effectiever samenwerken Met onze aanpak maken we de cultuur in teams tastbaar en zorgen we voor concrete verbeteringen. Dat doen we op drie verschillende manieren. 

Onderzoek en Diagnose

Wij onderzoeken de huidige en gewenste cultuur in teams en laten de belangrijkste verschillen zien op een niet veroordelende manier. Daarbij leggen we de belangrijkste waarden en ongeschreven regels bloot. Vervolgens schetsen we een tastbaar en concreet toekomstbeeld, waar het hele team zich in kan vinden. De beste basis om veranderingen wel te laten slagen. 

Kaders en Structuren

Hoe kunnen wij onszelf het beste organiseren? Wat zorgt ervoor dat we onze doelen gaan behalen en beter kunnen samenwerken? Welk gedrag willen we zien en wat spreken we hierover af met elkaar? Wij zorgen voor kaders en structuren die dit mogelijk maken. Wij helpen bijvoorbeeld bij het komen tot principes voor beter samenwerken, het opstellen van een echt doordacht goed jaarplan en keuzes in de structuren voor hoe er wordt samengewerkt.

Inspiratie

Wil je als managementteam of afdeling geïnspireerd worden door wat een sterke cultuur allemaal op kan leveren? Wij hebben diverse seminars over cultuur, leiderschap, lessen van succesvolle organisaties etc. Natuurlijk is een combinatie ook mogelijk.

Wel is het goed om te weten dat we er niet zijn voor een workshop feedback geven of training innovative thinking. Wat ons betreft komen we met jullie tot concrete keuzes en verbeteringen die gelijk toepasbaar zijn. 

ONS BLOG

onze klanten

Wij hebben met trots gewerkt voor o.a.:

Aaim B.V.

KvK nr. 56880383

Bel ons gerust,

behalve om ons iets 

aan te smeren.

Wij hebben alles al.

tel: (+31) 030- 227 3377

Je zoekt een baan,

hebt een vraag, of je

wilt gewoon iets kwijt?

Schrijf het van je af. 

e-mail: info@aaim.nl