(+31) 030- 227 3377 info@aaim.nl

CULTUURVERBETERING VOOR LEIDERS

Adviseurs niet altijd gewenst

Wij begrijpen dat het over de vloer halen van een adviseur veel voordelen, maar zeker ook nadelen kan hebben. Daarom hebben wij ervoor gekozen om alleen aanwezig te zijn wanneer het echt gewenst of nodig is.

Veel organisaties zitten niet te wachten op adviseurs die met busladingen tegelijk binnen komen zwermen. Vaak zorgen die adviseurs er namelijk voor dat het lijkt alsof “de organisatie het niet zelf kan”.

Er bestaat bij medewerkers dan ook een behoorlijk cynisme over externe adviseurs die binnen komen vliegen, hun “trucje” doen en weer doorgaan naar de volgende organisatie. Bij leidinggevenden is er daarbij vaak ook nog het gevoel van “had ik dat niet zelf kunnen doen” of “jammer dat het nu niet mijn of het resultaat van mijn team is, maar dat van een ander”. 

Advies zonder Adviseur

Alle variabelen blijven hetzelfde behalve 1: we komen niet op de werkvloer! Je krijgt onze kennis , coaching, advies en “tools”. We spreken alle stappen met je door. We maken presentaties, ontwerpen goede werkvormen en bereiden je voor op het verloop van een verandering. Of we houden het gewoon bij af en toe sparren.

Dit heeft veel voordelen. Belangrijkste voordeel is uiteraard dat er geen perceptie meer is van externe hulp. De werkvloer voelt daadkracht en eigenaarschap van leidinggevenden of directie. Het gevoel het zelf te kunnen doen zorgt bij iedereen voor trots en proactief gedrag. Daarbij zijn de kosten van dit soort type trajecten lager dan van traditionele trajecten en worden wij als adviseur gebruikt waar we echt waarde toevoegen.   

Dit kan niet overal en is niet de ideale opzet voor alle trajecten. Soms is de dwingende externe blik en aanwezigheid nodig.  Maar bij klanten waar het past, werkt het veel beter dan de traditionele adviseurs werkvorm!

Onderzoek en Diagnose

We zorgen ervoor dat onderzoek wordt uitgevoerd naar de huidige en gewenste cultuur door middel van een online vragenlijst en interviews die je als leidinggevende zelf af kunt nemen. Alles geheel in de stijl van de organisatie. Zo leggen we samen de zwarte gaten bloot tussen de huidige en gewenste cultuur, maar ook tussen de cultuur en de strategie of de cultuur en de structuur van de organisatie. We zorgen ervoor dat je zelf de uitkomsten terug kunt koppelen in combinatie met een plan voor verandering.

 

Kaders en Structuren

Heb je inzichtelijk welke verandering gewenst is en op welke onderdelen van de organisatie deze moet worden ingezet, dan zorgen wij er samen voor dat je met de organisatie komt tot heldere kaders zoals een missie, visie, waarden en principes voor omgang met elkaar. Daarnaast helpen we je om de zachte cultuur tastbaar of hard te maken door te kijken naar de structuren binnen de organisatie. Zo wordt je in staat gesteld om de strategie, en verschillende soorten structuren aan te passen op de cultuur. Denk bij deze structuren aan gedrags-, Leiderschap-, organisatie-, sturings-, HR-, overleg- en communicatiestructuren.

Begeleiding bij verandering

Soms is een verandering al aan de gang of volgt die uit de eerder beschreven fases. We begeleiden en coachen veel leidinggevenden bij het daadwerkelijk veranderen. Dit doen we vanuit onze ervaring, mensenkennis en brede inzichten op het gebied van verandermanagement. Het coachen en begeleiden doen we vaak buiten het werk om op een mooie locatie of setting waar de benen even op tafel mogen.

Meer weten over onze aanpak? Neem vooral contact op. We zijn gek op koffie en meedenken over lastige vraagstukken rondom  organisatiecultuur.    

ONS BLOG

De Aaim beslisboom, heb je ons nodig?

De Aaim beslisboom, heb je ons nodig?

De Aaim beslisboom: Heb je ons nodig of kun je het zelf?  We claimen niet dat iedere organisatie voor ons zou moeten kiezen. Sommige organisaties hebben simpelweg alles op orde....

Lees meer

onze klanten

Wij hebben met trots gewerkt voor o.a.:

Aaim B.V.

KvK nr. 56880383

Bel ons gerust,

behalve om ons iets 

aan te smeren.

Wij hebben alles al.

tel: 030 - 22 733 77

Je zoekt een baan,

hebt een vraag, of je

wilt gewoon iets kwijt?

Schrijf het van je af. 

e-mail: info@aaim.nl