(+31) 030- 227 3377 info@aaim.nl

Veranderen zonder (en met) Aaim

29 jul 20 | 0 Reacties

De organisatiecultuur veranderen met en zonder Aaim

 

We schreven al eerder over ons advies zonder adviseur. Alle variabelen blijven hetzelfde behalve 1: we komen niet op de werkvloer! Je krijgt onze kennis , coaching, advies en “tools”. We spreken alle stappen met je door. We maken presentaties, ontwerpen goede werkvormen en bereiden je voor op het verloop van een workshop of gesprek. Net als altijd. Alleen voer je als leidinggevende uiteindelijk zelf het gesprek of begeleid je workshops en voer je veranderingen door, niet wij. Zo ontstaat er lerend vermogen en voorkomen we dat we een vis geven in plaats van te leren vissen.
Wij krijgen geregeld de vraag hoe dit er in de praktijk uitziet? Hieronder lichten we een aantal van onze keuzes toe.

 

Kies implementatieprojecten in structuur

Het is verleidelijk om vanuit een cultuuronderzoek naar een cultuurproject te gaan. Dit werkt helaas niet. Cultuur is de optelsom van gedrag, rituelen en symbolen binnen een hele organisatie. Cultuur zit in alles. Daarom is het niet op te pakken als een zelfstandig project. Projecten rondom termen als tevredenheid, “great place to work” of gastvrijheid verzanden vaak in praatsessies zonder concreet resultaat. Ze hebben te weinig raakvlakken met de dagelijkse gang van zaken, een lage prioriteit in de agenda’s van mensen en blijven vaak hangen in eenmalige “leuke initiatieven”.

Onze klanten kiezen echte implementatieprojecten voor het veranderen van de organisatiecultuur. Het doel is altijd om iets te veranderen in de structuur van de organisatie zodat een andere cultuur ontstaat. Een voorbeeld? Bij een klant van ons ervaren veel mensen een hoge druk om te presteren en ze voelen de stress om promotie te maken. Je moet jezelf continu bewijzen en “zichtbaar” zijn. 

Om verbetering te realiseren zijn twee implementatietrajecten in de structuur gekozen: loopbaanbeleid en rolverdeling in projectteams. Enerzijds wordt het loopbaanbeleid vereenvoudigd. Minder stappen en dus minder druk om iedere keer promotie te maken. Anderzijds worden beoordelingen ergens anders belegd: bij de projectmanager onder wie men dagelijks werkt en niet meer bij de directeur die medewerkers vrijwel nooit zien. Deze projecten zorgen voor concrete en structurele interventies die een verandering in gang zetten. Oftewel, je blijft niet hangen in de zachte cultuur en doet niet aan symptoombestrijding.

De klant neemt het voortouw

In alles wat wij doen rondom organisatiecultuur veranderen, bespreken we met klanten hoe we het project gaan uitvoeren. Nemen wij het voortouw, doen we het samen of neemt de klant het voortouw? Tijdens implementatietrajecten nemen wij nooit meer het voortouw. We kunnen samen een project trekken maar het liefst zien wij dat de klant dit zelfstandig doet met ons (bijna) onzichtbaar op de achtergrond. 

Wij laten zien maar kauwen niet voor

In het verlengde hiervan kiezen wij de invulling van onze rol als extern adviseur zorgvuldig. Ja we hebben zeker advies, goede ideeën en veelzeggende meningen! Maar… uiteindelijk zitten wij niet achter het stuur. Wij laten graag zien wat mogelijk is,  maar we kauwen niks voor. Een IT-systeem kun je misschien door een externe partij laten bouwen. Een cultuur ontwikkelen kun je niet aan externen overlaten. Ondanks dat veel van onze klanten vragen om specifiek advies, is het vaak veel effectiever om uit te leggen wat mogelijk is, of wat werkt bij andere organisaties. Vervolgens kunnen onze opdrachtgevers, veel beter dan wij, deze voorbeelden doorvertalen naar hun eigen situatie. Management Guru Clayton Christensen heeft dit heel mooi verwoord:

“When people ask what I think they should do, I rarely answer their question directly. Instead, I run the question aloud through one of my models. I’ll describe how the process in the model worked its way through an industry quite different from their own. And then, more often than not, they’ll say, ‘Okay, I get it.’ And they’ll answer their own question more insightfully than I could have.”

Nieuwsgierig naar advies en het doorvoeren van veranderingen zonder zichtbare adviseur? Neem dan contact op of boek direct een online kennismaking.

meer BLOGs

Ga binair mailen!

Ga binair mailen!

Binair Mailen: Een Efficiënte Benadering om Probleemoplossing te Stimuleren Het is voor bijna iedereen een bekende frustratie, een overvolle mailbox. De hele dag door komen er...

Lees meer

Aaim B.V.

KvK nr. 56880383

Bel ons gerust,

behalve om ons iets 

aan te smeren.

Wij hebben alles al.

tel: 030 - 22 733 77

Je zoekt een baan,

hebt een vraag, of je

wilt gewoon iets kwijt?

Schrijf het van je af. 

e-mail: info@aaim.nl