(+31) 030- 227 3377 info@aaim.nl

Bij AAIM proberen we onze klanten te helpen door datgeen wat hen uniek maakt, centraal te stellen in alles wat ze doen.  Een uniek en onderscheidend karakter zorgt namelijk voor langdurig succes.  Het karakter is daarbij de cultuur ingegeven door échte, niet de geuite vaak populaire, kernwaarden. Nagenoeg iedereen die we spreken herkent de kracht van gemeenschappelijke waarden in een organisatie die leidend zijn voor het handelen. Waarden geven namelijk onder andere antwoord op de vraag: “waar doen we het uiteindelijk voor?”

Toch krijgen wij soms tegengeworpen dat heldere en sterke kernwaarden niet nodig zijn om als organisatie rendabel te zijn. Sommigen zien sterke kernwaarden dan ook als een luxe of een “nice to have”, niet als een must. Of er wordt gezegd ”Onze visie en kernwaarden hebben we vorig jaar nog vernieuwd en hebben dus nu geen prioriteit”. Wij antwoorden hier altijd hetzelfde op: heldere en unieke kernwaarden zijn ook niet nodig om  geld te verdienen of om als organisatie rendabel te zijn. Iedereen kent genoeg voorbeelden van volstrekt identieke organisaties die onderling voor consumenten nauwelijks verschillen en toch allemaal inmiddels weer zwarte cijfers schrijven. Toch zijn juist die organisaties die een uniek karakter hebben vaak over een langere termijn succesvoller.

Rabobank als voorbeeld

Rabobank is of was een organisatie met een duidelijk onderscheidend karakter. Ingegeven door de échte waarden van een coöperatieve bank is de Rabobank uitgegroeid tot een parel tussen de grijze banken. Had men de waarden en de lange termijn visie goed bewaakt en ingebed, dan was dit nog  steeds het geval. Nu zien we dat bepaalde groepen binnen de bank zijn gaan afwijken van de cultuur en impliciete kernwaarden van de organisatie. Rabobank is hiervoor hard afgestraft en zal jaren nodig hebben om haar reputatie weer terug te verdienen. Kortom, korte termijn afwijkingen van de échte waarden zorgen voor nadelige en langdurige effecten op hoe men tegen een organisatie aan zal kijken.

Een rokende kachel is niet genoeg

Op het persoonlijk vlak hoeven mensen ook niet voor een organisatie met een heldere visie en bijpassende kernwaarden te werken om toch leuk geld te verdienen en daarmee de kachel te laten branden of om eten op tafel te kunnen zetten. Deze basisbehoeften worden namelijk overal ingevuld waar deze persoon zijn brood kan verdienen. Maar dit betekent natuurlijk niet dat zodra iemand is voorzien in deze behoeften, dit alles is waar hij naar streeft of verlangt. Mensen hebben namelijk naast basisbehoeften als eten, bescherming en waardering ook behoeften aan erkenning, het toevoegen van waarde en een gemeenschappelijk doel waarin zij geloven. Dit is ook de reden waarom zoveel succesvolle sporters of ondernemers na hun actieve carrière een eigen stichting beginnen: ze willen betekenis vinden en de wereld om hen heen beter maken. Dit doen zij niet meer om een dak boven hun hoofd te hebben, deze behoeften zijn al ingevuld.

Het zijn precies deze behoeften naar meer dan alleen “overleven”, welke wij helpen aan te spreken bij onze klanten. Want deze behoeften zijn natuurlijk net zo belangrijk voor organisaties als voor mensen, organisaties bestaan tenslotte uit mensen en hebben mensen als klant. Ook voor een organisatie biedt alleen plat geld verdienen onvoldoende substantie voor echte motivatie en toewijding. De basisbehoeften hebben namelijk betrekking op de vragen: Heb ik genoeg?, Word ik  genoeg gewaardeerd? en Ben ik goed genoeg in mijn vak? Wanneer al deze vragen met ja worden beantwoord, is in de basisbehoeften voorzien. En dit zijn precies de behoeften waar geen inspirerende werkomgeving voor nodig is. Voldoende salaris en op een fijne manier je vak uitoefenen, kunnen allemaal in een organisatie die geen heldere kernwaarden of onderscheidende visie heeft.

Benut het volledig potentieel!

Maar om mensen te binden met meer dan alleen salaris en onderdak, is iets anders nodig. Dit gaat over betekenis en voldoening vinden in je werk, oftewel “Weten waar je het voor doet”. Dit is alleen mogelijk wanneer binnen de gehele organisatie duidelijk is wat de bedoeling is en welke waarden men in acht neemt om hier te komen. Het zijn dan ook deze waarden waardoor mensen trouw zijn aan een merk of organisatie, zowel intern als de klanten. Klanten van Harley Davidson zijn trouw aan het merk omdat het staat voor vrijheid en non-conformisme (soms ook aan de wet…). Ook de monteurs van Harley Davidson zullen deze waarden naleven, je werkt tenslotte niet bij Harley Davidson omdat je zo gelukkig wordt van Duitse motoren die klinisch en degelijk in elkaar zijn gezet. Wanneer je als organisatie niet helder hebt welke waarden je vertegenwoordigd, zal geen enkele medewerker (maar ook klant) zich oprecht betrokken of verbonden voelen met je organisatie.

Dit heeft ook consequenties voor de productiviteit en kosten van medewerkers. Zo becijferde AON Hewitt in een onderzoek dat een niet betrokken medewerker een organisatie jaarlijks $10.000 winst kost. Daartegenover staat dat organisaties met een hoge betrokkenheid onder haar medewerkers, 78% productiever zijn en 40% winstgevender.

Kortom wanneer je al het potentieel binnen een organisatie wilt benutten, moet je mensen in meer voorzien dan alleen basisbehoeften, ze moeten zich betrokken kúnnen voelen bij de organisatie. En dit kan alleen wanneer de kernwaarden helder worden uitgedragen. Wanneer je als organisatie dus wilt dat je werknemers met passie en toewijding werken, dan moet je de waarden uitspreken waarnaar zij moeten handelen.