(+31) 030- 227 3377 info@aaim.nl

Een mooi voorbeeld van een organisatie die nietszeggende principes propageert is PostNL. Het begint al met de kernwaarden “Open en Eerlijk”. Als je het nodig vindt om deze waarden apart te benoemen als je belangrijkste waarden, dan is er iets goed mis! Immers, welke organisatie zal niet claimen open en eerlijk te zijn, behalve misschien de AIVD. Naast deze kernwaarden volgen de zogenaamde “Business Principes”. Wanneer we deze principes, uiteraard ietwat gechargeerd, beschouwen dan lezen we eigenlijk:

  • “Wij houden ons aan de wetten, regels en voorschriften van de landen waar wij zaken doen.”  PostNL leeft dus niet in anarchie en volgt net als alle organisaties de wet!
  • “Onze jaarrekeningen, openbare verslaglegging en andere openbare publicaties verschaffen een volledig, getrouw, zorgvuldig, tijdig en inzichtelijk beeld van de positie van PostNL overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en algemeen aanvaarde grondslagen.” PostNL Publiceert jaarverslagen en deze zijn nog waarheidsgetrouw ook, wat een meevaller!
  • “Wij mengen ons niet in partijpolitieke kwesties en geven ook geen geld of geschenken aan politieke partijen.” PostNL heeft geen politieke voorkeur en dit is een onderscheidend “business principe. Wat is de politieke kleur van ABN AMRO, Ahold, Phillips en Shell dan? 
  • “We zijn gecommitteerd aan de ontwikkeling en bevordering van een cultuur waarin de internationaal erkende mensenrechten, opgenomen in de Universele Verklaring Rechten van de Mens (afgekondigd in een resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 10 december 1948), niet worden geschonden.” Wie de verbinding tussen post bezorgen en mensenrechten met droge ogen uit kan leggen, is een held.
  • “Wij bieden al onze medewerkers veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.” PostNL controleert alle straten van Nederland of zij geschikt zijn voor hun werknemers om in te werken.

Het enige dat je hierover kunt zeggen is dat PostNL eerlijk is over de wereld waarin ze leven en de wetten die hierbij horen. Nergens zie je in dit soort kernwaarden en statements over bedrijfsvoering terug waar het bedrijf voor staat en wat hen onderscheid.

Het helder hebben en communiceren van je bestaansrecht, datgeen waar het in essentie om draait voor jouw organisatie, is essentieel om klanten en werknemers te binden. Klanten kopen niet alleen een product maar nog veel meer wat dat product in essentie vertegenwoordigd. Een goed voorbeeld van een organisatie die dit perfect begrijpt is Nike. Zij stimuleren mensen met  “Find your greatness” waarmee ze aangeven mensen in staat te willen stellen zichzelf te overwinnen. Deze boodschap zet mensen niet aan tot kopen van nieuwe schoenen, maar inspireert ze een prestatie te leveren waarmee ze zichzelf overtreffen.

Wanneer je zo sterk weet waar je het als organisatie in essentie voor doet, zullen medewerkers voldoening vinden in hun werk en klanten loyaal zijn.