(+31) 030- 227 3377 info@aaim.nl

Iedereen wil weleens wat gedaan krijgen. Daarom herkent ook iedereen wel devolhardende tegenwerkers, die je vertellen waarom iets is zoals het is en waarom dat zo moet blijven. Mensen die zeggen dat ze het allemaal al eens hebben gezien. Mensen die  cynisch zijn geworden. Deze mensen houden simpelweg niet van verandering. Eli Broad heeft dit volgens ons goed verwoord:

Age and experience become an excuse for accepting the status quo.” 

Grijze haren en een schat aan ervaring worden vaak gezien als iets positiefs. Maar, het kan er ook voor zorgen dat de oogkleppen worden opgezet, omdat men denkt te weten hoe de wereld in elkaar zit. We zien dit vooral wanneer mensen veel veranderprogramma’s hebben zien mislukken. Je kunt ze misschien moeilijk ongelijk geven… Iemand heeft het tenslotte al eens eerder geprobeerd, maar het is niet gelukt om een verandering succesvol door te voeren. Daarom is het redelijk om aan te nemen dat het ook een volgende keer niet lukt!

Aan de andere kant, als iets nog nooit is gedaan, zijn de volhardende tegenwerkers ook niet te beroerd om een mening te hebben. Immers, het is nog nooit gedaan, dus waarom zouden we het nu opeens doen?

Toch willen wij hiertegen in verweer gaan! Waarom? Omdat redelijkheid mooi is, maar onredelijkheid mooie dingen kan opleveren!

Aanpassen

George Bernard Shaw stelde dat, wanneer je redelijk bent, je jezelf zult aanpassen aan de wereld om je heen. Wanneer je onredelijk bent, probeer je de wereld om je heen aan te passen aan jezelf. Dit betekent dat veel veranderingen thuis, op het werk of waar dan ook, in eerste instantie voort komen uit onredelijke mensen!

Dit geldt ook zeer zeker in de zakelijke context. Zonder mensen die op het eerste gezicht onredelijke voorstellen doen, zullen nooit grote veranderingen ontstaan. Vergeet niet dat bijna alles wat we nu als conventioneel beschouwen, ooit onconventioneel is geweest. Twintig jaar geleden bestond e-mail nog niet, nu is het bijna niet meer weg te denken. Sterker nog, er zijn “vooroplopers” die alweer stoppen met e-mail. De workload die het met zich meebrengt, is simpelweg te groot en voegt te weinig toe. Op dit moment zijn het nog vooroplopers, onredelijke mensen die niet meer via  e-mail bereikbaar zijn. Wij voorspellen dat e-mail in zijn huidige vorm niet lang stand zal houden. Binnen afzienbare tijd zal e-mail vervangen zijn door andere, effectievere communicatievormen.

E-mail is slechts een klein voorbeeld. Toch begint iedere substantiële verbetering en verandering bij iemand die ontevreden is met een situatie. Een situatie waaraan  iemand zich niet langer wil conformeren. De redelijke mensen zullen dit misschien onredelijk vinden, maar wij zien vooral alle mooie veranderingen die uit onredelijkheid voortkomen. Wanneer uw collega de volgende keer dus een voorstel doet, waarvan uw denkt dat het onredelijk is, stel u zelf dan eens de vraag: “waarom niet?”.

Kortom

  1. Wees onredelijk en trek de status quo eens in twijfel!
  2. Reageer eens wat vaker met de vraag: “waarom niet?”
  3. Besef dat de wereld pas verandert wanneer je soms onredelijk bent.